elcevap

elaman

Arapça al-amān الأمان z "aman, 'beni bağışla' nidası" sözcüğünden alıntıdır.

elan

Arapça al-ān الآن z "halen, şimdi, şu anda" sözcüğünden alıntıdır.

elastik

Fransızca élastique "esnek" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca elastikós ελαστικός z "ittirici" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca elaúnō ελαύνω z "itmek, sürmek" fiilinden +istik° ekiyle türetilmiştir.

elbette

Arapça al-battan veya al-battatan البتّاً z "mutlaka" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça btt kökünden gelen batt بَتّْ z "kesin, mutlak" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça batta بَتّ z "kesti, bitirdi, kararlaştırdı" fiilinden türetilmiştir.

elbise

Arapça lbs kökünden gelen albisa(t) ألبسة z "giysiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça libās لباس z "giysi" sözcüğünün afˁila(t) vezninde çoğuludur.

elcevap
Köken

Arapça al-cawāb الجواب z "cevap (budur)" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için el+, cevap maddelerine bakınız.


09.02.2019
elçi

Eski Türkçe élçi "devlet adamı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe él "devlet, barış" sözcüğünden Eski Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir.

eldiven

Türkiye Türkçesi el ve Farsça dastuvān veya dastvān دستوان z "eldiven" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük Farsça dast دست z "el" ve Farsça bān بان z "tutan, koruyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

ele güne karşı

Eski Türkçe il kün "dünya ve alem" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe il "devlet, ülke" ve Eski Türkçe kün "?" sözcüklerinin bileşiğidir.

ele|mek

Eski Türkçe elge- "elden veya elekten geçirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe elig "el" sözcüğünden türetilmiştir.

elebaşı

Türkiye Türkçesi er başı deyiminden evrilmiştir.