ele güne karşı

elbette

Ar al-battan/al-battatan البتّاً z [zrf.] mutlaka Ar batt بَتّْ z [#btt] kesin, mutlak +an Ar batta بَتّ zkesti, bitirdi, kararlaştırdı

elbise

Ar albisa(t) ألبسة z [#lbs afˁila(t) çoğ.] giysiler Ar libās لباس z [t.] giysi

elcevap

Ar al-cawāb الجواب zcevap (budur)

elçi

<< ETü élçi devlet adamı ETü él devlet, barış +çI

eldiven

§ TTü el Fa dastuvān/dastvān دستوان zeldiven § Fa dast دست zel Fa bān بان ztutan, koruyan

ele güne karşı

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
sınamış kişi bildi il kün işi (...) itti tüzdi il kün işi (...) il kün budun igleri

<< ETü il kün dünya ve alem § ETü il devlet, ülke ETü kün ?

 el2

Not: Kutaḏġu Bilig'de il kün deyimi "dünya, alem" anlamında 13 kez geçer. ETü deyim başka kaynaklarda görülmez. • Kün/gün sözcüğünün buradaki anlamı muğlaktır.


26.08.2017
ele|mek

<< ETü elge- elden veya elekten geçirmek ETü elig el

elebaşı

<< TTü er başı

elegan

Fr élégant seçkin, zarif Lat elegans seçici Lat eligere, elect- (başkalarından) ayırmak, seçmek +ent° Lat e(x)+ legere, lect- ayırmak, seçmek

eleğimsağma

<<? Ar ˁalāˀim-samāˀ علائم السماء zalaimsema, gökkuşağı

eleji

Fr élégie ağıt tarzında edebi eser EYun elegía ελεγία za.a. EYun élegos έλεγος zağıt +ia