ele|mek

elbette

Arapça al-battan veya al-battatan البتّاً z "mutlaka" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça btt kökünden gelen batt بَتّْ z "kesin, mutlak" sözcüğünün zarfıdır. Bu sözcük Arapça batta بَتّ z "kesti, bitirdi, kararlaştırdı" fiilinden türetilmiştir.

elbise

Arapça lbs kökünden gelen albisa(t) ألبسة z "giysiler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça libās لباس z "giysi" sözcüğünün afˁila(t) vezninde çoğuludur.

elcevap

Arapça al-cawāb الجواب z "cevap (budur)" sözcüğünden alıntıdır.

elçi

Eski Türkçe élçi "devlet adamı" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe él "devlet, barış" sözcüğünden Eski Türkçe +çI ekiyle türetilmiştir.

eldiven

Türkiye Türkçesi el ve Farsça dastuvān veya dastvān دستوان z "eldiven" sözcüklerinin bileşiğidir. Bu sözcük Farsça dast دست z "el" ve Farsça bān بان z "tutan, koruyan" sözcüklerinin bileşiğidir.

ele|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol un elgedi [un eledi] Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
eledi: naχala (...) elendi: nuχila

Köken

Eski Türkçe elge- "elden veya elekten geçirmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe elig "el" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için el1 maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

eleme, elenmek, elenik, ön eleme

Bu maddeye gönderenler

elek, eleştir- (eleştirmen, özeleştiri)


07.04.2015
elebaşı

Türkiye Türkçesi er başı deyiminden evrilmiştir.

elegan

Fransızca élégant "seçkin, zarif" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince elegans "seçici" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince eligere, elect- "(başkalarından) ayırmak, seçmek" fiilinden +ent° ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince legere, lect- "ayırmak, seçmek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eleğimsağma

Arapça ˁalāˀim-samāˀ علائم السماء z "alaimsema, gökkuşağı" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

eleji

Fransızca élégie "ağıt tarzında edebi eser" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen elegía ελεγία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca élegos έλεγος z "ağıt" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir.

elek

Eski Türkçe elge- "elemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.