elektronik

elek

Eski Türkçe elge- "elemek" fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

elektr(o)+

Fransızca électro+ veya İngilizce electro+ "[bileşik adlarda] elektrik" sözcüğünden alıntıdır.

elektrik

Fransızca électrique veya İngilizce aynı anlama gelen electric sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Yeni Latince vis electrica "«kehribarî güç», kehribar ve benzeri maddelerde bulunan kıvılcımlanma özelliği" deyiminden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1600 William Gilbert, İng. doğabilimci.) Latince deyim Eski Yunanca ēlektrikós ηλεκτρικός z "kehribarî, kıvılcımlı" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca ḗlektron ήλεκτρον z "1. altın-gümüş alaşımı, 2. kehribar" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca ēléktōr ηλέκτωρ z "parıldayan, kıvılcımlı" sözcüğünden türetilmiştir.

elektroliz

Fransızca électrolyse "kimyasal bir maddeyi elektrikle ayrıştırma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca lýsis λύσις z "çözme" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca lúō λύω z "çözmek" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.

elektron

İngilizce electron "elektrik yükü taşıyan atomik zerre" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1891 J.D.Stoney, İng. fizikçi.) İngilizce sözcük İngilizce electric sözcüğünden türetilmiştir.

elektronik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1933]
elektronik hadiselerin izahı için hiçbir lisanın edebiyatı kâfi gelmiyor

Köken

İngilizce electronic "1. elektrona ilişkin (1902), 2. gaz veya yarıiletken ortamda elektron akımı yoluyla aygıtların yönetimine ilişkin (y. 1930)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce electron sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için elektron maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

e-mail (mail2)


13.01.2015
elektrot

Fransızca électrode veya İngilizce electrode "anot ve katodun ortak adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Michael Faraday, İng. fizikçi.) Bu sözcük İngilizce electro+ ve Eski Yunanca ʰódos ὁδος z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

elem

Arapça Alm kökünden gelen alam أَلَم z "acı, ağrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alima أَلِمَ z "acı çekti, ağrıdı" fiili ile eş kökenlidir.

eleman

Fransızca élément "öge, unsur, yapı taşı, kimyada element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince elementum "ilk öğrenilen şey, abece" sözcüğünden alıntıdır.

element

Almanca Element "öge, unsur, kimyada element" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince elementum sözcüğünden alıntıdır.

elemtere fiş

Arapça a lam tara أَلَمْ تَرَ z "görmez misin?" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lam "değil" ve Arapça rAy kökünden gelen tara "görürsün" sözcüklerinin bileşiğidir.