elemtere fiş

elektronik

İngilizce electronic "1. elektrona ilişkin (1902), 2. gaz veya yarıiletken ortamda elektron akımı yoluyla aygıtların yönetimine ilişkin (y. 1930)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce electron sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

elektrot

Fransızca électrode veya İngilizce electrode "anot ve katodun ortak adı" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Michael Faraday, İng. fizikçi.) Bu sözcük İngilizce electro+ ve Eski Yunanca ʰódos ὁδος z "yol" sözcüklerinin bileşiğidir.

elem

Arapça Alm kökünden gelen alam أَلَم z "acı, ağrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça alima أَلِمَ z "acı çekti, ağrıdı" fiili ile eş kökenlidir.

eleman

Fransızca élément "öge, unsur, yapı taşı, kimyada element" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince elementum "ilk öğrenilen şey, abece" sözcüğünden alıntıdır.

element

Almanca Element "öge, unsur, kimyada element" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Latince elementum sözcüğünden alıntıdır.

elemtere fiş
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1944]
elemtere fiş kem gözlere şiş

Köken

Arapça a lam tara أَلَمْ تَرَ z "görmez misin?" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lam "değil" ve Arapça rAy kökünden gelen tara "görürsün" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için , rey maddelerine bakınız.

Ek açıklama

Kuran'da Fil suresi 105:1'deki alamtara kayfa faˁala rabbuka bi-aṣḥābi'l-fīl "rabbinizin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?" ifadesinden esinlenmiş olmalıdır.


26.08.2017
Elen

Fransızca hellène "Yunanlı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen ʰellḗn ἑλλήν z sözcüğünden türetilmiştir.

eleştir|mek

Türkiye Türkçesi ele- fiilinden Yeni Türkçe +IştIr- ekiyle türetilmiştir.

eleştirmen

Yeni Türkçe eleştir- fiilinden Yeni Türkçe +mAn ekiyle türetilmiştir.

elhak

Arapça al-ḥaḳḳ الحقّ z "doğrusu, hakçası" sözcüğünden alıntıdır.

elhamdülillah

Arapça al-ḥamdu li'llāh الحمد لالله z "«Allah'a hamd olsun», şükran deyimi" deyiminden alıntıdır.