elti

elit

Fransızca élite "seçkin, seçilmiş" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca élire "seçmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen eligere, elect- fiilinden evrilmiştir.

elli

Eski Türkçe elig veya ellig "50" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe elig "el" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

elma

Oğuzca aynı anlama gelen alma sözcüğünden evrilmiştir. Oğuzca sözcük Eski Türkçe almıla sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan al *mıla "«al renkli mıla»" sözcüğünden evrilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

elmas

Arapça ve Farsça almās veya almāst ألماس z "değerli taşların en serti, elmas" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça almās "metallerin en serti, çelik" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Akatça elmēşu "değerli bir metal; parlak, parıldayan (tanrılara özgü bir sıfat)" sözcüğünden alıntıdır.

elsine

Arapça lsn kökünden gelen alsina(t) ألسنة z "diller" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lisān لسان z "dil" sözcüğünün afˁila(t) vezninde çoğuludur.

elti
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Orta Türkçe: [ İbni Mühenna, Lugat, 1310 yılından önce]
elti/ilti: as-sitt [hanımefendi] Türkiye Türkçesi: "... kardeş eşleri" [ Asım Ef., Burhan-ı Katı terc., 1797]
yārī [Fa.]: ... Bazılar iki kardeş zevcelerine de dediler. Türkîde elti tabir olunur.

Köken

Orta Türkçe élti "evli kadın (saygı sözü)" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Eski Türkçe élt- "götürmek, taşımak" fiilinden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

Daha fazla bilgi için ilet- maddesine bakınız.

Ek açıklama

Akrabalık terimi olarak kullanımı Türkiye Türkçesi ve Azericeye özgüdür.


08.10.2017
elvan

Arapça lwn kökünden gelen alwān ألوان z "1. renkler, suretler, 2. rengârenk, alaca" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lawn لون z "renk, parıltı" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

elveda

Arapça wdˁ kökünden gelen al-wadāˁ الْوَدَاع z "vedalaşma, (Allah'a) ısmarlama" sözcüğünden alıntıdır.

elviye

Arapça lwy kökünden gelen alwiya(t) ألوية z "sancaklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça liwāˀ لواء z "sancak" sözcüğünün afˁila(t) vezninde çoğuludur.

elyaf

Arapça lyf kökünden gelen alyāf ألياف z "lifler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça līf ليف z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

elzem

Arapça lzm kökünden gelen alzam ألزم z "daha gerekli, en gerekli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lāzim لازم z sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.