emanet

elviye

Arapça lwy kökünden gelen alwiya(t) ألوية z "sancaklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça liwāˀ لواء z "sancak" sözcüğünün afˁila(t) vezninde çoğuludur.

elyaf

Arapça lyf kökünden gelen alyāf ألياف z "lifler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça līf ليف z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

elzem

Arapça lzm kökünden gelen alzam ألزم z "daha gerekli, en gerekli" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça lāzim لازم z sözcüğünün afˁal vezninde kıyas halidir.

em

Eski Türkçe em "ilaç" sözcüğünden evrilmiştir.

em|mek

Eski Türkçe em- "emmek" fiilinden evrilmiştir.

emanet
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Edib Ahmed, Atebet-ül Hakayık, 1250? yılından önce]
kanı ˁahd amānat, kanı eḏgülük [nerede yemin, güvence, nerede iyilik] [ Codex Cumanicus, 1303]
recommendatio - Fa & Tr: amanat

Köken

Arapça Amn kökünden gelen amāna(t) أمانة z "1. güvenme, inanma, 2. güvene dayalı olarak verilen şey veya görev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amana أمن z "güvendi, inandı" fiilinin faˁāla(t) vezninde masdarıdır. Bu sözcük İbranice amānah אמָנָה z "güvenme, inanma" sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için yemin maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça ve İbranice amn "güvenme, inanma" fiili nihai olarak ymn "1. sağ el, 2. el kaldırarak yemin etme" kökünden türemiş olmalıdır.

Benzer sözcükler

emanetçi, emaneten, şehremaneti

Bu maddeye gönderenler

aman (elaman), amenna, amentü, âmin1, emin (yediemin), emniyet, iman (mümin), temin


12.09.2017
emansipe

Fransızca émanciper "azat etmek veya edilmek, özgürleşmek" fiilinden alıntıdır. Fransızca fiil Latince emancipare "(mülk) elden çıkarmak, (köle) azat etmek" fiilinden alıntıdır. Bu sözcük Latince manceps, mancip- "mal sahibi" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. (NOT: Latince sözcük Latince manus "el" ve Latince capsa "alan, alıcı" sözcüklerinin bileşiğidir. )

emare

Arapça Amr kökünden gelen amāra(t) أمارة z "söz, belirli anlamı olan şey, belirti" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça amara أمر z "söyledi, buyurdu" fiilinin faˁāla(t) vezninde ismi merresidir.

emaye

Fransızca émaillé "sırlı, sırlanmış" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca émailler "sırlamak" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca émail "sır" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir. Fransızca sözcük Eski Fransızca esmail sözcüğünden evrilmiştir. Eski Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *smeltan "metal eritmek" fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)mel- "eritmek, metal eritmek" biçiminden evrilmiştir.

embesil

Fransızca imbécile "zekâ özürlü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince imbecillus "sakat, topal" sözcüğünden alıntıdır.

emboli

Fransızca embolie "damar tıkanması" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca embolḗ εμβολή z "araya girme, kesinti" sözcüğünden +ia ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Yunanca bállō βάλλω, βολ- z "atmak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir.