emlak

emin

Ar amīn أمين z [#Amn faˁīl sf.] güvenli, güvenilir Ar amana أمن zgüvendi, inandı

emir eri

<< TTü emirber emir-taşıyan, orduda subaya hizmet eden ulak § Ar amr أمر zemir, buyruk Fa bar getiren, taşıyan

emir1

Ar amr أمر z [#Amr faˁl msd.] 1. buyruk, emir, 2. söz konusu olan şey, konu, iş, maslahat Ar amara أمر zbuyurdu, emretti ≈ İbr/Aram āmar אמר zsöylemek, buyurmak

emir2

Ar amīr أمير z [#Amr faˁīl sf.] buyuran, komutan, bey, prens Ar amara أمر zbuyurdu

emisyon

Fr émission İng emission çıkarma, salma, serbest bırakma Lat emittere dışarı salmak +(t)ion Lat e(x)+ mittere, miss- salmak, göndermek

emlak

KTü: "mülkler (çoğul)" [ Seyf-i Sarayî, Gülistan Tercümesi, 1391]
sultan meni ağır zencirden halas itip emlākimni özine χāṣ kıldı "kamu arazisi (tekil)" [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
emlāk: [1.] Mülkler, müstemlekāt. [2.] Vakıf ve tapu olmayan, sarf ve malikâne gibi mal. Türkîde emlâk-ı hümayun manasındadır.

Ar amlāk أملاك z [#mlk afˁāl çoğ.] mülkler Ar milk ملك z [t.]

 mülk

Benzer sözcükler: emlakçı


10.05.2021
emmi

~? Ar ˁammī عَمِّى zamcam Ar ˁamm عَمّ zamca ≈ İbr/Aram ˁamm עם zher çeşit akraba

emniyet

Ar amn أَمْن z [#Amn faˁl msd.] güvenme, güvenlik +īya(t)2 Ar amana أمن zgüvendi, inandı

emo

İng emo [abb.] bir müzik ve kıyafet akımı İng emotional duygusal Lat emotio harekete geçme, tahrik etme veya edilme, helecan Lat emouēre, emot- harekete geçmek veya geçirmek Lat e(x)+ mouēre, mot- a.a.

emoji

Jap emoji emotikon, smiley § Jap e resim Jap moji harf, karakter

empas

Fr impasse geçmez, çıkmaz sokak Fr in+2 passe geçit