emzir|mek

emtia

Ar amtiˁa(t) أمتعة z [#mtˁ afˁila(t) çoğ.] ticari mallar Ar matāˁ متاع z [t.]

emülgatör

Fr *émulgateur emülsiyon oluşturan, emüljen Lat emulgere süt sağmak, süt haline getirmek +(t)or

emülsiyon

Fr émulsion bir sıvıyı çalkalayarak başka sıvıya karıştırma, bu şekilde elde edilen karışım Lat emulgere süt sağmak, süt aktarmak +(t)ion Lat e(x)+ mulgere, muls- süt sağmak << HAvr *h₂molǵ-éi̯e- (*amolǵ-éi̯e-) HAvr *h₂melǵ- (*amelǵ-) a.a.

emval

Ar amwāl أموال z [#mwl afˁāl çoğ.] mallar Ar māl مال z [t.]

emzik

ETü emüz- emdirmek, emzirmek +Uk

emzir|mek

ETü: emüzmek [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
uraġut oġlıŋa süt emüzdi [kadın bebeğine süt emdirdi] OTü: emzürmek [ İbni Mühenna, Lugat, <1310]
emzürdi: arḍaˁa al-walad

ETü emüz- emdirmek, emzirmek +(g)Ur- (Kaynak: Erdal sf. II.757)ETü em- +Uz-

 em-

Not: Arkaik +Iz- ekiyle yapılmış ettirgen fiile, aynı işleve sahip +Ur- eki eklenmiştir. Kaşgari'de /m/ sesi etkisiyle ünlü yuvarlaklaşması görülür.

Benzer sözcükler: emzirtmek

Bu maddeye gönderenler: emzik


04.10.2017
en1

<< ETü mübalağa edatı

en2

<< ETü en/eŋ 1. iniş, çukur, 2. yatay boyut, vüsat ETü en- inmek, yatmak

enam

Ar anˁām أنعام z [#nˁm afˁāl çoğ.] mallar, davar Ar naˁam نعم z [t.] mal varlığı, özellikle davar

enaniyet

Ar anānīya(t) أنانيّة zbenlik, bencillik Ar anā أنا zben +īya(t)2

enayi

Ar anā أنا zben