er|mek

epope

Fr épopée destan EYun epopoiía εποποιία zdestan şairi gibi okuma § EYun épos έπος zdestan EYun poiós ποιός zinşa eden, şiir söyleyen +ia

epos

EYun épos έπος zsöz, anlatı, destan << AYun wepos (Kaynak: Frisk sf. 1:545.)<< HAvr *wékʷ-o-s a.a. HAvr *wekʷ- söylemek

epri|mek

<< ETü opra- (giysi) eskimek, aşınmak, (deri) büzüşmek

epsem

<< OTü epsem suskun, sessiz ?

epsilon

EYun épsilon έψιλον zYunan alfabesinin beşinci harfi, kısa E EYun psilós ψιλός zkısa

er|mek

ETü: "olmak" [ Orhun Yazıtları, 735]
ötüken yışda yigidi yok ermiş [Ötüken dağında yiğidi yok imiş] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
Ol yigit bizge kelgülük erdi [O adam bize gelecek idi] TTü: "... olgunlaşmak" [ Kul Mes'ud, Kelile ve Dimne terc., <1347]
toχmın ne cinsden eker ise yemiş ve taχlı ol dürlüden irer ايرهر olur. TTü: "... ulaşmak" [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., <1390]
bizi o adacuktan çıkardılar ve kuruya irürdiler.

<< TTü ér- olgunlaşmak, yetişmek ≈ ETü er- olmak

Not: TTü imek ek fiili (idi, ise, iken) bu fiilden evrilmiştir. • ETü kaynaklarda daima arka /e/ ile er- görüldüğü halde, 13. yy'dan sonra TTü, KTü ve ÇTü ön /e/ ile ér- ve ir- tercih edilir. Claus sf. 193-194 iki fiili ayırt etme teşebbüsü yersizdir. • ETü ét- fiilinin geçişsiz ikizidir. İki fiil arasındaki yapısal ilişki açık değildir.

Benzer sözcükler: erdirmek, erge, erilmek, erişmek, erişim, erişkin, ermiş


04.09.2018
er1

<< ETü er adam, kişi

er2

≈ ETü ir-

eradikasyon

Fr éradication kökünü kazıma Lat eradicatio a.a. Lat eradicare [den.] köklemek, kökünü kazımak +(t)ion Lat e(x)+ radix kök

erat

TTü er asker +āt

erbain

Ar arbaˁūn أربعون z [#rbˁ] kırklar, kışın ilk kırk günü Ar arbaˁa(t) أربعة zdört