erdem

eradikasyon

Fr éradication kökünü kazıma Lat eradicatio a.a. Lat eradicare [den.] köklemek, kökünü kazımak +(t)ion Lat e(x)+ radix kök

erat

TTü er asker +āt

erbain

Ar arbaˁūn أربعون z [#rbˁ] kırklar, kışın ilk kırk günü Ar arbaˁa(t) أربعة zdört

erbap

Ar arbāb أرباب z [#rbb afˁāl çoğ.] büyükler, ulu kişiler, ustalar Ar rābb ربّ z [t.]

erbiyum

YLat erbium bir element (İlk kullanım: 1843 Karl Gustaf Mosander, İsv. kimyacı.) öz Ytterby İsveç'te bir kasaba +ium

erdem

ETü: [ Irk Bitig, <900]
alp erdemlig men [yiğit ve cesurum ben] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
erdem: al-adab wa'l manḳaba [edep ve yiğitlik] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
erdem: al-faḍīla [fazilet]

<< ETü erdem yiğitlik, cesaret ≈ Moğ edrem a.a.

 er1

Not: TTü marjinalleşmiş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır. Karş. Lat virtus "erdem" < vir "er, erkek".

Benzer sözcükler: erdemli


05.03.2020
erek

TTü er- varmak

ereksiyon

Fr érection dikme, dikilme, dikleşme Lat erectio a.a. Lat erigere dikmek +(t)ion Lat e(x)+ regere, rect- doğrultmak

eren

<< ETü eren [çoğ.] adamlar, erler ETü er +An2

erendiz

<< ETü eren tüz Terazi takımyıldızı, Jüpiter gezegeni

erg

Fr/İng erg fizikte iş birimi (İlk kullanım: 1873 Brit. Assoc. Adv. Sci.) EYun érgon έργον z