erdem

eradikasyon

Fransızca éradication "kökünü kazıma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen eradicatio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince eradicare "köklemek, kökünü kazımak" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince radix "kök" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

erat

Türkiye Türkçesi er "asker" sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +āt ekiyle türetilmiştir.

erbain

Arapça rbˁ kökünden gelen arbaˁīn أربعين z "kırk" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça arbaˁa(t) أربعة z "dört" sözcüğünden türetilmiştir.

erbap

Arapça rbb kökünden gelen arbāb أرباب z "büyükler, ulu kişiler, ustalar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rābb ربّ z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

erbiyum

Yeni Latince erbium "bir element" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1843 Karl Gustaf Mosander, İsv. kimyacı.) Latince sözcük Ytterby "İsveç'te bir kasaba" özel adından +ium ekiyle türetilmiştir.

erdem
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
alp erdemlig men [yiğit ve cesurum ben] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
erdem: al-adab wa'l manḳaba [edep ve yiğitlik] Kıpçakça: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
erdem: al-faḍīla [fazilet]

Köken

Eski Türkçe erdem "yiğitlik, cesaret" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Moğolca aynı anlama gelen edrem sözcüğü ile eş kökenlidir.

Daha fazla bilgi için er1 maddesine bakınız.

Ek açıklama

TTü marjinalleşmiş bir kelime iken Dil Devrimi döneminde canlandırılmıştır. Karş. Latince virtus "erdem" < vir "er, erkek".

Benzer sözcükler

erdemli


05.03.2020
erek

Türkiye Türkçesi er- "varmak" fiilinden türetilmiştir.

ereksiyon

Fransızca érection "dikme, dikilme, dikleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen erectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince erigere "dikmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince regere, rect- "doğrultmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eren

Eski Türkçe eren "adamlar, erler" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe er sözcüğünün çoğuludur.

erendiz

Eski Türkçe eren tüz "Terazi takımyıldızı, Jüpiter gezegeni" sözcüğünden evrilmiştir.

erg

Fransızca ve İngilizce erg "fizikte iş birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1873 Brit. Assoc. Adv. Sci.) Fransızca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş" sözcüğünden türetilmiştir.