erganun

ereksiyon

Fransızca érection "dikme, dikilme, dikleşme" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen erectio sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince erigere "dikmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Latince regere, rect- "doğrultmak" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.

eren

Eski Türkçe eren "adamlar, erler" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe er sözcüğünün çoğuludur.

erendiz

Eski Türkçe eren tüz "Terazi takımyıldızı, Jüpiter gezegeni" sözcüğünden evrilmiştir.

erg

Fransızca ve İngilizce erg "fizikte iş birimi" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1873 Brit. Assoc. Adv. Sci.) Fransızca sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş" sözcüğünden türetilmiştir.

erg(o)+

Fransızca ve İngilizce erg(o)+ "[bileşik adlarda] iş, çalışma" parçacığından alıntıdır. Fransızca parçacık Eski Yunanca érgon έργον z "iş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca érgō έργω z "çalışmak" fiilinden türetilmiştir. Yunanca fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *werǵ- "çalışmak" biçiminden evrilmiştir.

erganun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
χacil kaldı ol ünden erġanūn [erganun o sesten mahçup oldu]

Köken

Arapça arġanūn veya arḳanūn أرغنون z "bir çalgı, org" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen órganon όργανον z sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için org maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

kanun2


21.09.2017
ergen

Eski Türkçe erŋgen "bekâr erkek" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe er- "olmak, ulaşmak" fiilinden Eski Türkçe +(g)An ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

ergi|mek

Eski Türkçe ergür- "eritmek" fiili ile eş kökenlidir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe erü- "erimek" fiilinden Eski Türkçe +(g)Ur- ekiyle türetilmiştir.

ergin

Türkiye Türkçesi ér- "olmak, olgunlaşmak" fiilinden Türkiye Türkçesinde +gIn ekiyle türetilmiştir.

ergonomi

İngilizce ergonomy veya ergonomics "işyerinde çalışma koşullarını inceleyen uzmanlık" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1949 K. F. H. Murrell, İng. araştırmacı.) İngilizce sözcük Eski Yunanca érgon έργον z "iş, çalışma" sözcüğünden türetilmiştir.

erguvan

Farsça ve Orta Farsça argavān أرگوان z "kızılımsı mor çiçekler açan bir ağaç, kızılımsı mor renk" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen ˀargwānā ארגונא z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça argamannu "erguvan rengi, kızıl mor" sözcüğünden alıntıdır.