eri|mek

ergen

<< ETü erŋgen bekâr erkek <? ETü er- olmak, ulaşmak +(g)An

ergi|mek

≈ ETü ergür- eritmek ETü erü- erimek +(g)Ur-

ergin

TTü ér- olmak, olgunlaşmak +gIn

ergonomi

İng ergonomy/ergonomics işyerinde çalışma koşullarını inceleyen uzmanlık (İlk kullanım: 1949 K. F. H. Murrell, İng. araştırmacı.) EYun érgon έργον ziş, çalışma

erguvan

Fa/OFa argavān أرگوان zkızılımsı mor çiçekler açan bir ağaç, kızılımsı mor renk Aram ˀargwānā ארגונא za.a. Akad argamannu erguvan rengi, kızıl mor

eri|mek

ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yaġ erüdi (...) ol yaġ erütti [eritti] (...) ergürdi [eritti] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
eridi: ḏāba (...) eritti: aḏāba

<< ETü erü- (yağ veya buz) erimek

Benzer sözcükler: eritmek, eritme peyniri

Bu maddeye gönderenler: ergi-, eriyik


07.04.2015
erik

<< ETü erük yemiş, çekirdekli meyvelerin genel adı ETü er- olmak +Uk

erika

İng/Lat erica funda bitkisi EYun ereíkē ἐρείκη za.a.

eril

TTü er +Il

erim

TTü er- olmak, erişmek +Im

erin|mek

<< ETü irin- tiksinmek, üşenmek ETü ir- nefret etmek, yalnız kalmak +In-