erkek

eritrosit

Fr erythrocyte kırmızı kan hücresi, alyuvar § EYun erythrós ερυθρός zkırmızı EYun kýtos κύτος zhücre

eriyik

TTü eri- +Uk

erk

ETü erk güç, kuvvet, otorite, nüfuz ≈ Moğ erke a.a.

erkân

Ar arkān أركان z [#rkn afˁāl çoğ.] direkler, destekler, prensipler, usuller Ar rukn ركن z [t.] direk, destek, sütun

erkeç

<< ETü erkeç erkek keçi ≈? ETü érk üç yaşını aşmış koç

erkek

ETü: [ Irk Bitig, <900]
érkek buzaġu, érkek yunt [aygır] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
erkek takaġu [horoz] TTü: erkeksi "erkek gibi" [ Asım Ef., Kamus-ı Muhit terc., 1810]
erkeksi hātuna denir ki evzāˁ ve etvārı merdāne olur

<< ETü érkek hayvan ve insanın eril cinsi (≈? ETü érk üç yaşına gelen koç ) ETü ér- olmak, tam ve bütün olmak, yetişmek +Ak

 er-

Not: Nihai anlamı "tam, bütün, kâmil" olmalıdır. Dolayısıyla hem "dişi" ("eksik"), hem "yavru" anlamlarınıın karşıtıdır.

Benzer sözcükler: erkekçe, erkekleşmek, erkeklik, erkeksi

Bu maddeye gönderenler: erkeç


03.10.2017
erken

<< ETü erken iken (bağlaç) ETü *erk olmuş, vakti gelmiş? +(I)n ETü er- olmak, tamam olmak +Uk

erkete

Yun érχete έρχεται zgeliyor Yun/EYun érχomai έρχομαι zgelmek, varmak

ermin

Fr hermine kürkü kullanılan bir küçük memeli << Lat mūs armenius Ermenistan faresi öz Armenia Doğu Anadolu'da bir ülke

eroin

Fr/İng heroine morfinden elde edilen uyuşturucu madde Alm Heroin a.a. (İlk kullanım: 1898 Bayer Gmbh, Alm.) EYun ʰéros ἑρος zkahraman, yarı-tanrı +in°

eros

EYun éros, erot- έρος, εροτ- zcinsel sevi, cinsellik tanrısı