erken

eriyik

TTü eri- +Uk

erk

ETü erk güç, kuvvet, otorite, nüfuz ≈ Moğ erke a.a.

erkân

Ar arkān أركان z [#rkn afˁāl çoğ.] direkler, destekler, prensipler, usuller Ar rukn ركن z [t.] direk, destek, sütun

erkeç

<< ETü erkeç erkek keçi ≈? ETü érk üç yaşını aşmış koç

erkek

<< ETü érkek hayvan ve insanın eril cinsi (≈? ETü érk üç yaşına gelen koç ) ETü ér- olmak, tam ve bütün olmak, yetişmek +Ak

erken

ETü: "iken (bağlaç)" [UIV <1000]
ança sözleyi turur erken [öyle konuşur iken] ETü: "vakitlice" [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
yumurlayu érkenin sütin sağar [toplayıp erkence sütü sağar] TTü: "sabahtan" [ Dede Korkut Kitabı, <1400?]
erken bindiler av yerine vardılar TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
erken اركن : maturé, mané, tempestivé [sabahtan, vakitlice].

<< ETü erken iken (bağlaç) ETü *erk olmuş, vakti gelmiş? +(I)n ETü er- olmak, tamam olmak +Uk

 er-

Not: öğlen "vaktinde, vakitlice" sözcüğüyle paralel yapıdadır. • "Olmak, zamanı gelmek" ve "sabah" kavramları arasındaki ilişki için karş. Lat maturus "olgun", matutinus "sabahleyin".

Benzer sözcükler: erkence, erkenci

Bu maddeye gönderenler: iken


15.11.2019
erkete

Yun érχete έρχεται zgeliyor Yun/EYun érχomai έρχομαι zgelmek, varmak

ermin

Fr hermine kürkü kullanılan bir küçük memeli << Lat mūs armenius Ermenistan faresi öz Armenia Doğu Anadolu'da bir ülke

eroin

Fr/İng heroine morfinden elde edilen uyuşturucu madde Alm Heroin a.a. (İlk kullanım: 1898 Bayer Gmbh, Alm.) EYun ʰéros ἑρος zkahraman, yarı-tanrı +in°

eros

EYun éros, erot- έρος, εροτ- zcinsel sevi, cinsellik tanrısı

erotik

Fr érotique cinselliğe ilişkin EYun erotikós εροτικός za.a. EYun éros έρος z +ik°