ermin

erkân

Arapça rkn kökünden gelen arkān أركان z "direkler, destekler, prensipler, usuller" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça rukn ركن z "direk, destek, sütun" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

erkeç

Eski Türkçe erkeç "erkek keçi" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe érk "üç yaşını aşmış koç" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

erkek

Eski Türkçe érkek "hayvan ve insanın eril cinsi" sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe érk "üç yaşına gelen koç" sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir. ) Bu sözcük Eski Türkçe ér- "olmak, tam ve bütün olmak, yetişmek" fiilinden Eski Türkçe +Ak ekiyle türetilmiştir.

erken

Eski Türkçe erken "iken (bağlaç)" sözcüğünden evrilmiştir. Eski Türkçe sözcük Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *erk "olmuş, vakti gelmiş?" biçiminden Eski Türkçe +(I)n ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe er- "olmak, tamam olmak" fiilinden Eski Türkçe +Uk ekiyle türetilmiştir.

erkete

Yeni Yunanca érχete έρχεται z "geliyor" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Yeni Yunanca ve Eski Yunanca érχomai έρχομαι z "gelmek, varmak" fiilinden türetilmiştir.

ermin
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1930]
Pelerin siyah kadifedendir, etrafı ermin saçaklarla çevrilmiştir.

Köken

Fransızca hermine "kürkü kullanılan bir küçük memeli" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince mūs armenius "Ermenistan faresi" deyiminden evrilmiştir. Bu sözcük Armenia "Doğu Anadolu'da bir ülke" özel adından türetilmiştir.


01.10.2017
eroin

Fransızca ve İngilizce heroine "morfinden elde edilen uyuşturucu madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Almanca aynı anlama gelen Heroin sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1898 Bayer Gmbh, Alm.) Bu sözcük Eski Yunanca ʰéros ἑρος z "kahraman, yarı-tanrı" sözcüğünden +in° ekiyle türetilmiştir.

eros

Eski Yunanca éros, erot- έρος, εροτ- z "cinsel sevi, cinsellik tanrısı" sözcüğünden alıntıdır.

erotik

Fransızca érotique "cinselliğe ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen erotikós εροτικός z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca éros έρος z sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

erotomani

Fransızca érotomanie "aşk deliliği, cinsel istek çılgınlığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen erotomanía εροτομανία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca éros "aşk, cinsel istek" ve Eski Yunanca manía "delilik" sözcüklerinin bileşiğidir.

erozyon

Fransızca érosion "aşınma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince erodere "çürüyerek tükenmek, tüketmek" fiilinden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince rodere, ros- "paslanmak, çürümek" fiilinden e(x)+ önekiyle türetilmiştir.