erselik

eros

EYun éros, erot- έρος, εροτ- zcinsel sevi, cinsellik tanrısı

erotik

Fr érotique cinselliğe ilişkin EYun erotikós εροτικός za.a. EYun éros έρος z +ik°

erotomani

Fr érotomanie aşk deliliği, cinsel istek çılgınlığı EYun erotomanía εροτομανία za.a. § EYun éros aşk, cinsel istek EYun manía delilik

erozyon

Fr érosion aşınma Lat erodere çürüyerek tükenmek, tüketmek +(t)ion Lat e(x)+ rodere, ros- paslanmak, çürümek

error

İng error hata, yanlış Lat error a.a. Lat errare yoldan sapmak, azmak +or << HAvr *h₁ers- (*ers-) a.a.

erselik

: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
arsalık [[hem erkek hem dişi özellikleri taşıyan - Oğuzca]] YTü: [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
erselik: 1. Hem dişi hem erkek cinslik organları bulunma hali, 2. Bu halde bulunan. Hünsa.

ETü-O arsalık hem erkek hem dişi olan, hermafrodit

Not: TTü sadece aslık "kısır dişi" şeklinde kaydedilmiş bir sözcük iken, Dil Devrimi döneminde Kaşgarî sözlüğünden bulunarak yazı diline dahil edilmiştir. • Ses değişiminin gerekçesi açık değildir. Belki er sözcüğüyle irtibat amaçlanmıştır.


06.07.2015
erte

<< ETü érte sabah ETü ert- oldurmak, zamanı gelmek +A ETü er- olmak +It-

ervah

Ar arwāḥ أرْوَاح z [#rwḥ afˁāl çoğ.] ruhlar Ar rūḥ روح z [t.]

erzak

Ar arzāḳ أرزاق z [#rzḳ afˁāl çoğ.] rızklar Ar rizḳ رزق z [t.]

es

≈ TTü es- أس z

es|mek

<< ETü es- 1. esmek [geçişsiz fiil] 2. uzatmak, germek [geçişli fiil]