es

error

İng error hata, yanlış Lat error a.a. Lat errare yoldan sapmak, azmak +or << HAvr *h₁ers- (*ers-) a.a.

erselik

ETü-O arsalık hem erkek hem dişi olan, hermafrodit

erte

<< ETü érte sabah ETü ert- oldurmak, zamanı gelmek +A ETü er- olmak +It-

ervah

Ar arwāḥ أرْوَاح z [#rwḥ afˁāl çoğ.] ruhlar Ar rūḥ روح z [t.]

erzak

Ar arzāḳ أرزاق z [#rzḳ afˁāl çoğ.] rızklar Ar rizḳ رزق z [t.]

es

eslemek "dinlemek" [ Gülşehri, Mantıku't-Tayr, 1317]
kendözimüzi bizüz eslemeyen [dinlemeyen] / yoχsa kimdür ḥukmimüzi eslemeyen "nefes, durak" [ TDK, Türkçe Sözlük, 1. Baskı, 1945]
es: Notada soluk alma veya duraklama zamanı ve bunu gösteren işaretin adı.

≈ TTü es- أس z

 es-

Not: ETü/TTü tın/tin gibi "1. soluk, nefes, 2. dinlenmek, 3. kulak vermek" anlamlarını birleştirir.

Benzer sözcükler: es geçmek, eslemek


25.05.2015
es|mek

<< ETü es- 1. esmek [geçişsiz fiil] 2. uzatmak, germek [geçişli fiil]

esami

Ar asāmi أسامٍ z [#smy afāˁil çoğ. çoğ.] isimler Ar ism إسم z [t.]

esans

Fr essence bir şeyin özü, bitkisel öz, parfüm OLat essentia öz, ana madde Lat esse olmak +entia << HAvr *h₁es- (*es-) olmak

esaret

Ar isāra(t) إسارة z [#Asr fiˁāla(t) msd.] tutsak olma Ar asīr أسير ztutsak

esas

Ar asās أساس z [#Ass faˁāl çoğ.] temeller, kaideler Ar uss اسّ z [t.] temel