esne|mek

eskrim

Fransızca escrime "kılıçla vuruşma sanatı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca eskermir "kılıç darbelerinden kendini korumak" fiilinden evrilmiştir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *skirmjan "korumak, savunmak" fiilinden alıntıdır.

esma

Arapça smy kökünden gelen asmāˀ أسماء z "Allah'ın isimleri" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ism إسم z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esmer

Arapça smr kökünden gelen asmar أسمر z "koyu renkli (sıfat)" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sumra(t) سمرة z "koyu renk, özellikle kahve rengi (isim)" sözcüğünden türetilmiştir.

esna

Arapça s̠ny kökünden gelen aṯnāˀ أَثْنَاء z "iki şeyin birlikte olması, eşleşme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṯanā ثَنَا z "çift koştu, ikiledi, katladı" fiilinin afˁāl vezninde çoğuludur.

esnaf

Arapça ṣnf kökünden gelen aṣnāf أصناف z "sınıflar, gruplar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣinf صِنْف z "sınıf, kategori" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esne|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Eski Türkçe: [ Irk Bitig, 900 yılından önce]
esnegen bars men [esneyen parsım ben] Eski Türkçe: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
esin esnedi [esinti esti], er esnedi [adam gerindi] Türkiye Türkçesi: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
esnemek: Gevşeyip toplamak, yayılıp büzülmek.

Köken

Eski Türkçe esne- "(yel) esmek, (insan) esnemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe esin "1. esinti, 2. gerinme" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe es- "esmek, germek" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için es- maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

esnetmek

Bu maddeye gönderenler

esnek


31.03.2015
esnek

Eski Türkçe esne- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

espadril

Fransızca espadrille "Rousillon bölgesine özgü hasır tabanlı ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Katalanca aynı anlama gelen espardillo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Katalanca espart "ip yapmakta kullanılan bir ot, hasır" sözcüğünden türetilmiştir. Katalanca sözcük Eski Yunanca spárton σπάρτον z "bükülmüş ip, sicim" sözcüğünden alıntıdır.

espas

Fransızca espace "alan, uzay" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince spatium "açık alan, boşluk, aralık" sözcüğünden evrilmiştir.

esperanto

Esperanto "yapay bir dil" özel adından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1887 Ludovik Lazarus Zamenhof, Pol. tabip ve dilci.)

espiyonaj

Fransızca espionnage "casusluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca espion "casus, gözetçi" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.