esperanto

esnaf

Arapça ṣnf kökünden gelen aṣnāf أصناف z "sınıflar, gruplar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṣinf صِنْف z "sınıf, kategori" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esne|mek

Eski Türkçe esne- "(yel) esmek, (insan) esnemek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe esin "1. esinti, 2. gerinme" sözcüğünden Eski Türkçe +(g)A- ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe es- "esmek, germek" fiilinden Eski Türkçe +In ekiyle türetilmiştir.

esnek

Eski Türkçe esne- fiilinden Türkiye Türkçesinde +Uk ekiyle türetilmiştir.

espadril

Fransızca espadrille "Rousillon bölgesine özgü hasır tabanlı ayakkabı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Katalanca aynı anlama gelen espardillo sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Katalanca espart "ip yapmakta kullanılan bir ot, hasır" sözcüğünden türetilmiştir. Katalanca sözcük Eski Yunanca spárton σπάρτον z "bükülmüş ip, sicim" sözcüğünden alıntıdır.

espas

Fransızca espace "alan, uzay" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince spatium "açık alan, boşluk, aralık" sözcüğünden evrilmiştir.

esperanto
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ziya Gökalp, , 1924 yılından önce]
hakikî bir lisan yerine sun'î bir Türk esperantosu vücude getiriyordu.

Köken

Esperanto "yapay bir dil" özel adından alıntıdır. (İlk kullanımı: 1887 Ludovik Lazarus Zamenhof, Pol. tabip ve dilci.)


04.12.2015
espiyonaj

Fransızca espionnage "casusluk" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca espion "casus, gözetçi" sözcüğünden +age ekiyle türetilmiştir.

espresso

İngilizce espresso "İtalyan usulü buharla damıtılmış kahve" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İtalyanca espresso "preslenmiş, baskıyla suyu süzülmüş, bu suretle yapılan kahve" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen expressus sözcüğünden evrilmiştir. Latince sözcük Latince premere, press- "basmak, sıkmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

espri

Fransızca esprit "1. ruh, 2. zekâ, nükte" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince spiritus "soluk, ruh" sözcüğünden evrilmiştir.

esrar

Arapça srr kökünden gelen asrār أسرار z "gizlenen şeyler, sırlar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça sirr سرّ z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

esrarengiz

Arapça asrār "sırlar" ve Farsça angīz "tahrik eden" sözcüklerinin bileşiğidir.