esri|mek

espresso

İng espresso İtalyan usulü buharla damıtılmış kahve İt espresso preslenmiş, baskıyla suyu süzülmüş, bu suretle yapılan kahve << Lat expressus [pp.] a.a. Lat e(x)+ premere, press- basmak, sıkmak

espri

Fr esprit 1. ruh, 2. zekâ, nükte << Lat spiritus soluk, ruh

esrar

Ar asrār أسرار z [#srr afˁāl çoğ.] gizlenen şeyler, sırlar Ar sirr سرّ z [t.]

esrarengiz

§ Ar asrār sırlar Fa angīz tahrik eden

esre

Ar kasra(t) كسرة z [#ksr faˁla(t) mr.] 1. kesik, kırık, 2. yazıda /i/ sesini belirten hareke Ar kasara كسر zkesti, kırdı

esri|mek

ETü: [ Kutadgu Bilig, 1069]
neçe kılmaġu ış esürse kalur [yapılası nice iş sarhoş ise kalır] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
süçig anı esürtti [şarap onu sarhoş etti] (...) esrük [sarhoş] TTü: [ Şeyyad Hamza, Dastan-ı Yusuf terc., <1348]
hayrān oldı es.rdi اسردى anı göre TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
esrimek اسرمك, [geniş zamanı] esrir: Sarhoş olmak, mestlik etmek. Kızgınlıktan delirmek, azmak. (...) esrik deve: Kudurmuş, köpürmüş.

<< ETü esür- sarhoş olmak <? ETü es- esmek? germek? +(g)Ur-

 es-

Not: TTü doğal evrimi esir- olması gerekirken, belki esrir geniş zaman biçiminin etkisiyle esri-benimsenmiştir.

Benzer sözcükler: esrik, esriklik, esrime


13.12.2015
essah

Ar aṣ-ṣāḥḥ الصاحّ z [#ṣḥḥ fāˁil fa.] sahici, doğru (the truth)

estağfurullah

Ar astaġfiru-llāhi أستغفرالله zAllah'tan merhamet dilerim (özür dileme deyimi) Ar astaġfara إستغفر z [#ġfr X f.] merhamet diledi

estamp

Fr estampe 1. ıstampa, mühür, 2. oyma tahta veya bakır baskıyla elde edilen resim İt stampa

estarabim

?

estek köstek

? [ikil.]