etap

et

Eski Türkçe aynı anlama gelen et sözcüğünden evrilmiştir.

et|mek

Eski Türkçe ét- "düzenlemek, işlemek, yarar kılmak" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe er- "olmak, tamam olmak" fiilinden Eski Türkçe +It- ekiyle türetilmiştir.

etajer

Fransızca étagère "raflı dolap" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca étage "1. durma yeri, durak, menzil, 2. bina katı, dolap rafı" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Geç Latince aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *staticum biçiminden evrilmiştir. Geç Latince biçim Latince stāre, stat- "durmak" fiilinden +ic° ekiyle türetilmiştir.

etamin

Fransızca étamine "seyrek dokuma" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince staminea "iplik dokuması" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince stamen "iplik, lif" sözcüğünün dişilidir.

etan

Fransızca éthane veya İngilizce ethane veya Almanca Äthan "kimyada bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca Äther "eter" sözcüğünden türetilmiştir.

etap
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1936]
şuurlu yeni bir etap olarak

Köken

Fransızca étape "konak, merhale" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Holandaca stapel "durak" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Germence biçiminden evrilmiştir.


14.01.2015
etatizm

Fransızca étatisme "devletçilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca état "devlet" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca stato "1. statü, itibar, hükümdarlık payesi, 2. devlet" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince status "statü, itibar" sözcüğünden evrilmiştir.

etek

Eski Türkçe etek "giysi eteği" sözcüğünden evrilmiştir.

eter

Fransızca éther "1. atmosferin en üst tabakası, 2. uçucu bir madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aithḗr αιθήρ z "gökyüzü, göğün ışıklı katmanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aíthō αίθω z "parlamak, yanmak" fiilinden türetilmiştir.

etfal

Arapça ṭfl kökünden gelen aṭfāl أطفال z "çocuklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭifl طفل z "çocuk" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

etıbba

Arapça ṭbb kökünden gelen aṭibbāˀ أَطِبَّاء z "tabipler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabīb sözcüğünün afˁilā vezninde çoğuludur.