etik

etatizm

Fransızca étatisme "devletçilik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca état "devlet" sözcüğünden +ism° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük İtalyanca stato "1. statü, itibar, hükümdarlık payesi, 2. devlet" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince status "statü, itibar" sözcüğünden evrilmiştir.

etek

Eski Türkçe etek "giysi eteği" sözcüğünden evrilmiştir.

eter

Fransızca éther "1. atmosferin en üst tabakası, 2. uçucu bir madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aithḗr αιθήρ z "gökyüzü, göğün ışıklı katmanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aíthō αίθω z "parlamak, yanmak" fiilinden türetilmiştir.

etfal

Arapça ṭfl kökünden gelen aṭfāl أطفال z "çocuklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭifl طفل z "çocuk" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

etıbba

Arapça ṭbb kökünden gelen aṭibbāˀ أَطِبَّاء z "tabipler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabīb sözcüğünün afˁilā vezninde çoğuludur.

etik
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1936]
Ruh amilleri varsa yalnız etik ve ahlaki midir?

Köken

Fransızca éthique "ahlak, ahlaki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ēthikós ἠθικός z "ahlaka ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca êthos ἦθος z "örf, adap, ahlak, töre" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.


21.12.2020
etiket

Fransızca étiquette "yafta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estiquier "iliştirmek, yapıştırmak" fiilinin küçültme halidir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)tei̯g- "sivri şey batırmak, saplamak, delmek" biçiminden evrilmiştir.

etil

Fransızca éthyle veya Almanca äthyl "kimyada bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Justus Liebig, Alm. kimyager.) Bu sözcük Almanca Äther "eter" sözcüğünden türetilmiştir.

etimoloji

Fransızca étymologie "sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen etymología ετυμολογία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca étymon έτυμον z "bir şeyin aslı, doğrusu" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca étymos έτυμος z "gerçek, asıl" sözcüğünün nötrüdür.

etiyoloji

Fransızca étiologie "tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aitiá αιτιά z "sebep, sorumluluk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂éi̯-ti- (*ái̯-ti-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ei̯- (*ei̯-) "tayin etmek" kökünden türetilmiştir.

etken

Türkiye Türkçesi et- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.