etiket

etek

Eski Türkçe etek "giysi eteği" sözcüğünden evrilmiştir.

eter

Fransızca éther "1. atmosferin en üst tabakası, 2. uçucu bir madde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aithḗr αιθήρ z "gökyüzü, göğün ışıklı katmanı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca aíthō αίθω z "parlamak, yanmak" fiilinden türetilmiştir.

etfal

Arapça ṭfl kökünden gelen aṭfāl أطفال z "çocuklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭifl طفل z "çocuk" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

etıbba

Arapça ṭbb kökünden gelen aṭibbāˀ أَطِبَّاء z "tabipler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ṭabīb sözcüğünün afˁilā vezninde çoğuludur.

etik

Fransızca éthique "ahlak, ahlaki" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca ēthikós ἠθικός z "ahlaka ilişkin" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca êthos ἦθος z "örf, adap, ahlak, töre" sözcüğünden +ik° ekiyle türetilmiştir.

etiket
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Ali Seydi, Lisan-ı Osmanide Müstamel Lugat-i Ecnebiye, 1911]
etiket: Nevini, satanların ismini, fiyatı ve saireyi havi olarak eşya üzerine vaz ve ilsak edilen küçük kâğıt; teşrifat, merasim.

Köken

Fransızca étiquette "yafta" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Fransızca estiquier "iliştirmek, yapıştırmak" fiilinin küçültme halidir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *stikan "saplamak, sivri şey sokmak" fiilinden alıntıdır. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *(s)tei̯g- "sivri şey batırmak, saplamak, delmek" biçiminden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için tiz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Aynı kökten Eski Yunanca stízō "batırmak, saplamak", Avesta (Zend) dilinde taeġa- "mızrak".

Benzer sözcükler

etiketlemek

Bu maddeye gönderenler

joystick, stiker (biftek, stick)


07.08.2020
etil

Fransızca éthyle veya Almanca äthyl "kimyada bir bileşik" sözcüğünden alıntıdır. (İlk kullanımı: 1834 Justus Liebig, Alm. kimyager.) Bu sözcük Almanca Äther "eter" sözcüğünden türetilmiştir.

etimoloji

Fransızca étymologie "sözcüklerin kökeni ve evrimini inceleyen bilim" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen etymología ετυμολογία z sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca étymon έτυμον z "bir şeyin aslı, doğrusu" sözcüğünden türetilmiştir. Yunanca sözcük Eski Yunanca étymos έτυμος z "gerçek, asıl" sözcüğünün nötrüdür.

etiyoloji

Fransızca étiologie "tıpta bir hastalığın nedenlerinin incelenmesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca aitiá αιτιά z "sebep, sorumluluk" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂éi̯-ti- (*ái̯-ti-) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *h₂ei̯- (*ei̯-) "tayin etmek" kökünden türetilmiştir.

etken

Türkiye Türkçesi et- fiilinden Yeni Türkçe +(g)An ekiyle türetilmiştir.

etki

Türkiye Türkçesi et- fiilinden Yeni Türkçe +gU ekiyle türetilmiştir.