etn(o)+

etken

TTü et- +(g)An

etki

TTü et- +gU

etkin

TTü et- +gIn

etmen

TTü et- +mAn

etn(o)+

etnoloji [ Ahmed Hamdi, Lugat-i Ecnebiye, 1909]
etnoloji: Fenn-i menşe-i akvam

Fr éthno+ İng ethno+ [bileşik adlarda] ulus, kavim EYun éthnos έθνος zulus, kavim

Benzer sözcükler: etnokültürel, etnolinguistik, etnolog, etnoloji, etnomüzikolog, etnomüzikoloji

Bu maddeye gönderenler: etnik, etnografya, etnonim, etnosantrik


06.08.2020
etnik

Fr ethnique kavmî, kavimsel

etnografya

Fr ethnographie kavimbilim Alm Ethnographie (İlk kullanım: 1767 J. Fr. Schöpperlin, Alm. eğitimci)

etnonim

Fr ethnonyme ulus veya kavim adı § EYun éthnos έθνος zkavim EYun ónoma όνομα zad

etnosantrik

İng ethnocentric ulus-merkezci

etobur
etol

Fr étole 1. katolik kilisesinde ayin yöneten rahibin taşıdığı göğse sarkan atkı, 2. kürkten yapılmış atkı << Lat stola uzun cübbe EYun stolḗ στολή za.a.