etnik

etken

TTü et- +(g)An

etki

TTü et- +gU

etkin

TTü et- +gIn

etmen

TTü et- +mAn

etn(o)+

Fr éthno+ İng ethno+ [bileşik adlarda] ulus, kavim EYun éthnos έθνος zulus, kavim

etnik

[ Cumhuriyet - gazete, 1933]
İç Asyanın başlıca etnik tiplerini ve merkezlerini gösterecek tablolardan mürekkep bir koleksiyon (...)

Fr ethnique kavmî, kavimsel

 etn(o)+

Benzer sözcükler: etnisite


14.01.2015
etnografya

Fr ethnographie kavimbilim Alm Ethnographie (İlk kullanım: 1767 J. Fr. Schöpperlin, Alm. eğitimci)

etnonim

Fr ethnonyme ulus veya kavim adı § EYun éthnos έθνος zkavim EYun ónoma όνομα zad

etnosantrik

İng ethnocentric ulus-merkezci

etobur
etol

Fr étole 1. katolik kilisesinde ayin yöneten rahibin taşıdığı göğse sarkan atkı, 2. kürkten yapılmış atkı << Lat stola uzun cübbe EYun stolḗ στολή za.a.