etnosantrik

etn(o)+

Fr éthno+ İng ethno+ [bileşik adlarda] ulus, kavim EYun éthnos έθνος zulus, kavim

etnosantrik

[ Milliyet - gazete, 1977]
o güne dek Batı toplumlarının etnosantrik bir üstünlük hesabı ile küçümsedikleri ve aşağılattıkları (...)

İng ethnocentric ulus-merkezci

Benzer sözcükler: etnosantrizm


22.12.2014