ever|mek

evaze

Fransızca évasé "ağzı genişletilmiş, vazo şeklinde" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca évaser "vazolaştırmak" sözcüğünün geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Bu sözcük Fransızca vase "vazo" sözcüğünün isimden türetilmiş fiilidir.

evcil

Türkiye Türkçesi ev sözcüğünden Yeni Türkçe +çIl ekiyle türetilmiştir.

evcimen

Türkiye Türkçesi evcümen "evine bağlı, evcil" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi ev sözcüğünden türetilmiştir.

evele|mek

Türkiye Türkçesi evetle- fiilinden evrilmiştir.

evelek

Ermenice avelug աւելուկ z "labada bitkisi, tirşik, rumex" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Robert Dankoff, Armenian Loanwords in Turkish sf. §36) Ermenice sözcük Ermenice avel աւել z "süpürge" sözcüğünün küçültme hali olabilir; ancak bu kesin değildir.

ever|mek
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Türkiye Türkçesi: "evlendirmek" [ anon., Kısas-ı Enbiya terc., 1390 yılından önce]
Pes atası aŋa evermek χaberin ˁarż eyledi

Köken

Türkiye Türkçesi ev sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için ev maddesine bakınız.


13.12.2015
evet

Eski Türkçe evet veya emet veya yemet "olumlama sözü" sözcüğünden evrilmiştir.

evham

Arapça whm kökünden gelen awhām أوهام z "vehimler, korkular" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahm وهم z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eviç

Arapça Awc kökünden gelen awc أوج z "doruk, zirve, göğün en yüksek tabakası" sözcüğünden alıntıdır.

evir|mek

Eski Türkçe ebir- "çevirmek, döndürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen egir- sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

evkaf

Arapça wḳf kökünden gelen awḳāf أوقاف z "vakıflar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳf وقف z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.