evet sözlükçe bir oyuna başlıyalım

evcimen

Türkiye Türkçesi evcümen "evine bağlı, evcil" sözcüğünden evrilmiştir. Türkçe sözcük Türkiye Türkçesi ev sözcüğünden türetilmiştir.

evele|mek

Türkiye Türkçesi evetle- fiilinden evrilmiştir.

evelek

Ermenice avelug աւելուկ z "labada bitkisi, tirşik, rumex" sözcüğü ile eş kökenlidir. (Kaynak: Robert Dankoff, Armenian Loanwords in Turkish sf. §36) Ermenice sözcük Ermenice avel աւել z "süpürge" sözcüğünün küçültme hali olabilir; ancak bu kesin değildir.

ever|mek

Türkiye Türkçesi ev sözcüğünden Türkiye Türkçesinde +(g)Ar- ekiyle türetilmiştir.

evet

Eski Türkçe evet veya emet veya yemet "olumlama sözü" sözcüğünden evrilmiştir.

evham

Arapça whm kökünden gelen awhām أوهام z "vehimler, korkular" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça wahm وهم z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eviç

Arapça Awc kökünden gelen awc أوج z "doruk, zirve, göğün en yüksek tabakası" sözcüğünden alıntıdır.

evir|mek

Eski Türkçe ebir- "çevirmek, döndürmek" fiilinden evrilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe aynı anlama gelen egir- sözcüğü ile eş kökenli olabilir; ancak bu kesin değildir.

evkaf

Arapça wḳf kökünden gelen awḳāf أوقاف z "vakıflar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça waḳf وقف z sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

evla

Arapça wly kökünden gelen awlā أَوْلَى z "daha uygun, daha değerli, yakışan, yeğ" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walīy وَلِىّ z "yakın, uygun" fiilinin afˁal vezninde kıyas halidir.

evlat

Arapça wld kökünden gelen awlād أولاد z "çocuklar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça walad ولد z "çocuk" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.