eyalet

evsaf

Ar awṣāf أوصاف z [#wṣf afˁāl çoğ.] vasıflar, nitelikler Ar waṣf وَصْف z [t.] nitelik

evvel

Ar awwal أوّل z [#Awl/#wAl afˁal kıy.] birinci, ilk, başlangıç Ar āla آل zgeri döndü, başa döndü

evye

Fr évier yalak, lavabo << OLat aquarium su kabı, su yalağı

ex

İng ex 1. eski, önceki [önek], 2. eski eş Lat ex 1. ayrılma edatı, [bileşik adlarda] den hali, 2. bir görevden ayrılmış kamu görevlileri için kullanılan deyim HAvr *h₁eǵʰs (*eǵʰs) ayrılma edatı

ey

<< ETü ay/ey/hay/hey hitap ünlemi

eyalet

"Osmanlı devletinde 1590'lardan itibaren en büyük idari birim, vilayet, beylerbeyilik" [ Evliya Çelebi, Seyahatname, 1665]
eyâlet-i Erzurum'da bu şehr-i Tortum

~? Ar *iyāla(t) إيالة z [#wly ifˁāla(t) IV msd.] yönetim, idare Ar waliya وَلِىَ zveli oldu, göz kulak oldu

 vilayet

Not: Ar #wly fiilinin ifˁāl masdarı olduğu genellikle kabul edilirse de Arapçada bu sözcük mevcut değildir. Eş anlamlı olan vilayet sözcüğünün (belki il/el etkisiyle) bozulmuş şekli olduğu düşünülebilir.


12.08.2017
eye

<< ETü eyēgü kaburga

eyer

<< ETü eder hayvan sırtlığı, eyer

eyle|mek

<< ETü edle- işlemek, yarar hale getirmek ETü éd/ed işlenmiş şey, yarar şey +lA- ETü *ert ETü er- olmak

eylem

TTü eyle- +Im

eylül

Ar aylūl أيلول zRumi takvimin yedinci ayı Aram ˀelūl אלול zArami/Süryani takviminin altıncı ayı ≈ Akad elūlu/elūnu hasat festivali, bu festivalin yapıldığı ay