eyle|mek

ex

İng ex 1. eski, önceki [önek], 2. eski eş Lat ex 1. ayrılma edatı, [bileşik adlarda] den hali, 2. bir görevden ayrılmış kamu görevlileri için kullanılan deyim HAvr *h₁eǵʰs (*eǵʰs) ayrılma edatı

ey

<< ETü ay/ey/hay/hey hitap ünlemi

eyalet

~? Ar *iyāla(t) إيالة z [#wly ifˁāla(t) IV msd.] yönetim, idare Ar waliya وَلِىَ zveli oldu, göz kulak oldu

eye

<< ETü eyēgü kaburga

eyer

<< ETü eder hayvan sırtlığı, eyer

eyle|mek

ETü: [ Uygurca Budist metinler, <1000]
toŋuz yıl eḏlemişke [domuz yılında (üzüm bağını) işlemişe] (...) eḏlegüçi bir erklig kişi [bağı işleyecek becerikli biri] ETü: [ Kaşgarî, Divan-i Lugati't-Türk, 1073]
ol eḏledi neŋni [o nesneyi işleyerek yarar hale getirdi] (...) eḏlig neŋ: kull şayˀ yuntafaˁ bihi [yarayışlı olan her şey] KTü: [ Ebu Hayyan, Kitabu'l-İdrak, 1312]
eyledi: ˁamala [imal etti] TTü: [ Meninski, Thesaurus, 1680]
eylemek: itmek [etmek], kılmak. Facere.

<< ETü edle- işlemek, yarar hale getirmek ETü éd/ed işlenmiş şey, yarar şey +lA- ETü *ert ETü er- olmak

 et-

Bu maddeye gönderenler: eylem (yöneylem)


04.09.2018
eylem

TTü eyle- +Im

eylül

Ar aylūl أيلول zRumi takvimin yedinci ayı Aram ˀelūl אלול zArami/Süryani takviminin altıncı ayı ≈ Akad elūlu/elūnu hasat festivali, bu festivalin yapıldığı ay

eytam

Ar aytām أىتام z [#ytm afˁāl çoğ.] yetimler Ar yatīm [t.] yetim

eytişim

TTü eyit-/eyt- söylemek +Iş- ETü ay- a.a. +It- << ETü *ad- ayrılmak, seçmek

eyvah

Fa ay-vāh/ā-vāh أيواه/آواه zteessüf ünlemi