ezan

eyyam

Arapça ywm kökünden gelen ayyām أيّام z "günler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça yawm يَوْم z "gün" sözcüğünün afˁāl vezninde çoğuludur.

eyyorla|mak

Türkiye Türkçesi eyi yorumla- deyiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir.

ez+

Farsça az "ayrılma ve uzaklaşma edatı, ismin den halini oluşturan edat" parçacığından alıntıdır. Farsça parçacık Orta Farsça aynı anlama gelen ac veya az sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde aynı anlama gelen haça- sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen sáça- sözcüğü ile eş kökenlidir. )

ez|mek

Eski Türkçe éz- "çizmek, sıyrık veya yarık açmak" fiilinden evrilmiştir.

eza

Arapça Aḏy kökünden gelen aḏā أذَى z "rahatsızlık, eziyet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḏā أذَا z "rahatsız oldu, eziyet çekti" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

ezan
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Nasırüddin Rabguzi, Kısasü'l-Enbiya, 1310]
Bilāl raziya'llāhu ˁanhu ezān kıldı, ṣahābeler yığlaştı [ağlaştı]

Köken

Arapça Aḏn kökünden gelen aḏān أذان z "duyurma, anons, özellikle namaza çağrı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḏina أذن z "kulak verdi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça uḏn "kulak" sözcüğünden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için izin maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

ezanî saat

Bu maddeye gönderenler

müezzin


02.09.2017
ezber

Farsça az bar veya az barm أز بر/برم z "hafızadan" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça az "-den (ayrılma edatı)" ve Farsça barm برم z "hafıza, hıfz" sözcüklerinin bileşiğidir.

ezcümle

Farsça az cumle أز جملة z "bütünüyle, toplu olarak" deyiminden alıntıdır. Farsça deyim Farsça az "-den (ayrılma edatı)" ve Arapça cumla(t) جملة z "bütün" sözcüklerinin bileşiğidir.

ezel

Arapça Azl kökünden gelen azal أزل z "sonsuz geçmiş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice Azl kökünden gelen azal אַזַל z "1. geçmek, gitmek, 2. ölmek" fiilinden alıntıdır. (Kaynak: Jastrow, Dict. of the Targumim, Talmud Bavli etc. sf. 37.)

ezgi

Türkiye Türkçesi ez- fiilinden Türkiye Türkçesinde +gU ekiyle türetilmi olabilir; ancak bu kesin değildir.

eziyet

Arapça Aḏy kökünden gelen aḏiya(t) أذيّة z "rahatsız eden şey, zahmet" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça aḏā أذَا z "rahatsız oldu, eziyet çekti" fiilinin faˁla(t) vezninde masdarıdır.