ezber

eyyorla|mak

<? TTü eyi yorumla-

ez+

Fa az ayrılma ve uzaklaşma edatı, ismin +den halini oluşturan edat << OFa ac/az a.a. ≈ Ave haça- a.a. (≈ Sans sáça- a.a. )

ez|mek

<< ETü éz- çizmek, sıyrık veya yarık açmak

eza

Ar aḏā أذَى z [#Aḏy faˁāl msd.] rahatsızlık, eziyet Ar aḏā أذَا zrahatsız oldu, eziyet çekti

ezan

Ar aḏān أذان z [#Aḏn faˁāl msd.] duyurma, anons, özellikle namaza çağrı Ar aḏina أذن zkulak verdi Ar uḏn kulak

ezber

[ Mercimek Ahmed, Kâbusname terc., 1432]
χocaya vir tā ki ḳurˀānı ezber idince okıya [ Ömer b. Mezîd, Mecmuatü'n-nezâir, 1437]
Velī gökçek yüzüŋ şerhi [güzel yüzünün tasviri] dilümde gitmez ezberden [ Filippo Argenti, Regola del Parlare Turco, 1533]
exberlérum [ezberlerüm]: dichiaro & interpreto uno uocabulo & uno libro [bir sözcüğü veya kitabı tefsir edip açıklarım]

Fa az bar/az barm أز بر/برم zhafızadan § Fa az -den (ayrılma edatı) Fa barm برم zhafıza, hıfz

 ez+

Benzer sözcükler: ezber bozmak, ezberci, ezberlemek


07.08.2015
ezcümle

Fa az cumle أز جملة zbütünüyle, toplu olarak § Fa az -den (ayrılma edatı) Ar cumla(t) جملة zbütün

ezel

Ar azal أزل z [#Azl faˁal ] sonsuz geçmiş Aram azal אַזַל z [#Azl] 1. geçmek, gitmek, 2. ölmek (Kaynak: Jastrow sf. 37.)

ezgi

<? TTü ez- +gU

eziyet

Ar aḏiya(t) أذيّة z [#Aḏy faˁla(t) msd.] rahatsız eden şey, zahmet Ar aḏā أذَا zrahatsız oldu, eziyet çekti

ezkaza

Fa az ḳażā از قضا zkazadan (dolayı), kazara § Fa az -den (ayrılma edatı) Ar ḳaḍāˀ قضاء z