ezel

ez|mek

<< ETü éz- çizmek, sıyrık veya yarık açmak

eza

Ar aḏā أذَى z [#Aḏy faˁāl msd.] rahatsızlık, eziyet Ar aḏā أذَا zrahatsız oldu, eziyet çekti

ezan

Ar aḏān أذان z [#Aḏn faˁāl msd.] duyurma, anons, özellikle namaza çağrı Ar aḏina أذن zkulak verdi Ar uḏn kulak

ezber

Fa az bar/az barm أز بر/برم zhafızadan § Fa az -den (ayrılma edatı) Fa barm برم zhafıza, hıfz

ezcümle

Fa az cumle أز جملة zbütünüyle, toplu olarak § Fa az -den (ayrılma edatı) Ar cumla(t) جملة zbütün

ezel

[ Kutadgu Bilig, 1069]
miŋ s̠anā ol uġan teŋrike / azal ḥukmi tegrür köni egrike [bin sena olsun o kadir tanrıya, ezel hükmü eriştirir doğruya eğriye]

Ar azal أزل z [#Azl faˁal ] sonsuz geçmiş Aram azal אַזַל z [#Azl] 1. geçmek, gitmek, 2. ölmek (Kaynak: Jastrow sf. 37.)

Not: Arapça sözcüğün Ar azala "kıstı" fiiliyle anlam bağı kurulamaz; Arap filologlarının bu yöndeki teşebbüsleri fanteziden ibarettir. Karş. Lane sf. 1:54.

Benzer sözcükler: ezelden, ezeli


10.12.2015
ezgi

<? TTü ez- +gU

eziyet

Ar aḏiya(t) أذيّة z [#Aḏy faˁla(t) msd.] rahatsız eden şey, zahmet Ar aḏā أذَا zrahatsız oldu, eziyet çekti

ezkaza

Fa az ḳażā از قضا zkazadan (dolayı), kazara § Fa az -den (ayrılma edatı) Ar ḳaḍāˀ قضاء z

ezoterik

Fr ésotérique İng esoteric batıni, gizli ilimlere ait EYun esōterikós εσωτερικός ziçsel, batıni EYun esōtéron εσωτέρον ziçeride olan +ik° EYun ésō έσω ziç, içeri

faal

Ar faˁˁāl فعّال z [#fˁl faˁˁāl mesl.] yapıcı, edici, eyleyici Ar faˁala فَعَلَ zetti, eyledi