fücur

fuşya

Yeni Latince fuchsia "bir süs çiçeği, bu çiçeğe özgü pembe renk" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Leonhard Fuchs "Alman botanikçi (ö. 1566)" özel adından türetilmiştir.

futa

Arapça ve Farsça fūṭa فوطه z "peştemal" sözcüğünden alıntıdır.

futbol

İngilizce football "ayaktopu" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce foot "ayak" ve İngilizce ball "top" sözcüklerinin bileşiğidir. (NOT: İngilizce sözcük Fransızca balle "top" sözcüğünden alıntıdır. )

fuzuli

Arapça fuḍūlī فضولى z "haddini aşan, fazlalık, gereksiz şey" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fḍl kökünden gelen fuḍūl فضول z "lüzümsuz, artık, fazla şey veya söz" sözcüğünün nisbet halidir.

fücceten

Arapça fucāˀatan فجأتاً z "birdenbire, aniden" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça fcA kökünden gelen facāˀa(t) فجاءة z "aniden gelen şey, basma, baskın" sözcüğünün zarfıdır.

fücur
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
tendedür tamu vü hem fısḳ u fücūr

Köken

Arapça fcr kökünden gelen fucūr فجور z "ahlâksızlık, fuhuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice phəgar, phagrā פגרא z "beden, gövde, et, cinsellik" sözcüğünden alıntıdır.

Daha fazla bilgi için fecir maddesine bakınız.

Ek açıklama

Arapça facara "yardı, belirdi" fiiliyle doğrudan anlam ilişkisi kurulamaz. ▪ Jeffery, Foreign Vocabulary of the Qur'an sf. 220. Süryanice sözcük İncil'de "cinsellik, nefsanilik" anlamında sıkça kullanılır.

Benzer sözcükler

fucur


16.04.2015
füg

Fransızca fugue "müzikte bir form" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca fuga "1. kaçış, kaçma, 2. müzikte bir form" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fuga "kaçış" sözcüğünden evrilmiştir.

führer

Almanca Führer "sürücü, önder, lider" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca führen "sürmek, gütmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Almanca fahren fiili ile eş kökenlidir.

füme

Fransızca fumé "1. tütsülenmiş, dumanlı, 2. duman rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fumatus "dumanlanmış" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fumare "tütmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰuh₂-mó-s (*dʰū-mó-s) "duman" biçiminden türetilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰewh₂- (*dʰew-) "tütmek" kökünden türetilmiştir.

füniküler

Fransızca funiculaire "telle işleyen şey, kablolu tren, teleferik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince funiculus "ince ip, tel" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince funis "ip, halat, kablo" sözcüğünün küçültme halidir.

fünun

Arapça fnn kökünden gelen funūn فنون z "fenler, teknikler, hileler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fann فنّ z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.