fünun

fücur

Arapça fcr kökünden gelen fucūr فجور z "ahlâksızlık, fuhuş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice phəgar, phagrā פגרא z "beden, gövde, et, cinsellik" sözcüğünden alıntıdır.

füg

Fransızca fugue "müzikte bir form" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca fuga "1. kaçış, kaçma, 2. müzikte bir form" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fuga "kaçış" sözcüğünden evrilmiştir.

führer

Almanca Führer "sürücü, önder, lider" sözcüğünden alıntıdır. Almanca sözcük Almanca führen "sürmek, gütmek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Almanca fahren fiili ile eş kökenlidir.

füme

Fransızca fumé "1. tütsülenmiş, dumanlı, 2. duman rengi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fumatus "dumanlanmış" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fumare "tütmek" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰuh₂-mó-s (*dʰū-mó-s) "duman" biçiminden türetilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *dʰewh₂- (*dʰew-) "tütmek" kökünden türetilmiştir.

füniküler

Fransızca funiculaire "telle işleyen şey, kablolu tren, teleferik" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince funiculus "ince ip, tel" sözcüğünden +ari° ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Latince funis "ip, halat, kablo" sözcüğünün küçültme halidir.

fünun
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ anon., Ferec ba'd eş-şidde, 1451 yılından önce]
iy melˁūn-i dūn ve iy mebūn?-i pür-fünūn [ey alçak melun, ey hile dolu ?] [ Fuzuli, Divan & Leyla ve Mecnun, 1535]
fünūn-i şiˁrden elbette gāfildür [şiir tekniklerinden habersizdir]

Köken

Arapça fnn kökünden gelen funūn فنون z "fenler, teknikler, hileler" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fann فنّ z sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.

Daha fazla bilgi için fen maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

darülfünun


10.09.2017
fünye

İtalyanca fune "urgan, fitil" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen funis sözcüğünden evrilmiştir.

füru

Arapça frˁ kökünden gelen furūˁ فُروع z "dallar, bir atadan gelen altsoy, bir ilkeye bağlı detaylar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça farˁ فَرْع z "dal" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur. Bu sözcük Arapça faraˁa فَرَعَ z "dallandı, budaklandı" fiilinin tekilidir.

+füruş

Farsça furūş فروش z "satan" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Farsça furūχtan, furūş فروختن z "satmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Orta Farsça frawaχş- "satmak" sözcüğünden evrilmiştir. (Kaynak: Desmond Durkin-Meisterernst, Dictionary of Manichaean Middle Persian and Parthi sf. 158)

füsun

Farsça fusūn veya afsūn فسون/أفسون z "büyü, göz boyama" sözcüğünden alıntıdır.

fütuhat

Arapça ftḥ kökünden gelen futūḥ فتوح z "fetihler, açılımlar" sözcüğünden +āt ekiyle türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça fatḥ فتح z "fetih" sözcüğünün fuˁūl vezninde çoğuludur.