fır

fıkıh

Ar fiḳh فقه z [#fḳh fiˁl ] 1. teşrih etme, kavrama, ilim, 2. islami hukuk ilmi İbr pāḳaḥ פָּקַח z [#pḳḥ] yarma, açma (göz açma, çiçek açma)

fıkır

onom kaynama sesi

fıkra

Ar fiḳra(t) فقرة z [#fḳr fiˁla(t) mr.] 1. omur, vertebra, 2. kasidenin baş beyti Ar faḳara فقر zoydu, çukur açtı

fıldır

onom hız ve telaşla dönme sesi

fındık

Ar bunduḳ/funduḳ بندق/فندق zfındık EYun pontikón kárion ποντικόν (κάριον) z«Karadeniz cevizi», fındık (Kaynak: LS sf. 1448.)EYun póntos πόντος zdeniz, özellikle Karadeniz

fır

TTü: [ Lugat-i Halimi, 1477]
bād-bur [Fa.]: Purlağuç ki fır fır döner, āvāz çıkar. TTü: fırfır "dönerek uçan bir tür havai fişek" [ Sümbülzâde Vehbî, Tuhfe-i Vehbî, <1820]
TTü: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
fır fır dolaşmak, fırıl fırıl telaş etmek, fırdöndü, fırdolayı.

onom yel sesi, dönme sesi

 pır

Not: Daha eski biçim pır olmalıdır.

Benzer sözcükler: fır dönmek, fır fır, fırdolayı, fırdöndü, fırfır, fırıl, fırıl fırıl, fırt

Bu maddeye gönderenler: fıldır, fırıldak, fırla-, fıttır-


08.06.2015
fırça

Yun vrútsa/vúrtsa βούρτσα zfırça OLat bruscia sert ve dikenli çalılık, fırça Lat bruscus funda çalısı Kelt

fırıldak

onom fırıl dönme sesi

fırın

Ar furn فرن z [#frn] ekmek veya yemek fırını (OYun foûrnos φοῦρνος za.a. (Kaynak: DuCG sf. 2:1698)) Lat fornus/furnus a.a. (Kaynak: EM sf. 441)<< HAvr *gʷʰr̥-nó-s HAvr *gʷʰer- (ateş veya közle) ısıtmak

fırka

Ar firḳa(t) فرقة z [#frḳ fiˁla(t) mr.] ayrışan insan grubu, bölük, hizip, fraksiyon Ar faraḳa فَرَقَ zayırdı

fırkateyn

İt fregatone [büy.] bahriyede fregata'dan büyük bir tür gemi İt fregata bir tür üç direkli ve hızlı savaş gemisi, firkete +on