fıstık

fırsat

Ar furṣa(t) فرصة z [#frṣ fuˁla(t) mr.] bir işin yapılacağı aralık, vesile, şans Aram pirṣā פִּרְצָה z [#prṣ] delik, gedik (özellikle surda) Aram pəraṣ פרצ zdelme, gedik açma

fırtına

Yun fortúna φορτούνα zdenizde şiddetli hava (Kaynak: LF sf. §305)İt/Lat fortuna kader, kısmet, kaza << HAvr *bʰr̥-tew-no- «(günün) getirdiği» HAvr *bʰer-¹ taşımak, getirmek

fıs

onom alçak volümle konuşma sesi

fısk

Ar fisḳ فسق z [#fsḳ fiˁl msd.] suç, ahlaksızlık Ar fasaḳa فَسَقَ zsuç işledi ≈ Aram pəsaḳh פְּסַק z [#psḳ] 1. kesme, yarma, 2. yargılama

fıskiye

onom fıs/fış su püskürme sesi +īya(t)1

fıstık

[ Codex Cumanicus, 1303]
festechum - Fa: festuk - Tr: pistak fıstıkî "açık yeşil" [ Şeyhoğlu, Marzubânnâme terc., 1380]
fıstukī χāre ayağında KTü: [ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
takı yaş koz takı yaş cevz takı yaş fustuk evvelkı kabukı içinde

Ar fustuḳ فستق zfıstık OFa pistak a.a.

Not: EYun pistákion, Erm bisdag պիստակ (a.a.) biçimleri Farsçadan alınmıştır. Yunancada M 2. yy'dan itibaren görülür. LS sf. 1407. • Batı dillerine Yunancadan geçmiştir. Karş. Fr pistache, İng pistachio.

Benzer sözcükler: antep fıstığı, fıstıkî, şam fıstığı, yer fıstığı


24.08.2015
fış

onom su püskürme sesi, ipek kumaş sesi

fışkı

Yun fúski φούσκη zdışkı << EYun phýskē φύσκη z1. kabartı, şişkin şey, 2. kalın barsaktan yapılan sucuk, bumbar EYun physáō φυσάω zşişirmek, kabartmak EYun phýō φύω zşişmek, kabarmak

fışkır|mak

onom fış su püskürme veya köpürme sesi +kIr-

fıtık

Ar fitḳ فتق z [#ftḳ fiˁl msd.] yırtık, sökük, yarılma Ar fataḳa فتق zdikiş söküldü, yarıldı

fıtrat

Ar fiṭra(t) فطرة z [#fṭr fiˁla(t) mr.] 1. yaradılış, karakter, doğa, 2. oruç açma, iftar etme Ar faṭara فطر z1. yardı, 2. yarattı, doğurdu, 3. oruç açtı ≈ İbr/Aram pāṭar פטר zaçma, yarma, çözme, serbest kılma