falya

falçete

İtalyanca falcietto "küçük tırpan, orak" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince falx, falc- "orak" sözcüğünün küçültme halidir.

falez

Fransızca falaise "dik kayalık sahil" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *felisa veya felsaz "kaya" biçiminden alıntıdır.

fallus

Yeni Latince phallus "erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca phállos φάλλος z "ereksiyon halinde erkek cinsel organı" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰl̥-nó-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰel-¹ "şişmek, kabarmak" kökünden türetilmiştir.

falsetto

İtalyanca falsetto "«cırtlak ses», yüksek oktavda şarkı söylemeye imkân veren ses tekniği" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca falso "hata, yanlış" sözcüğünden +et° ekiyle türetilmiştir.

falso

İtalyanca falso "hata, yanlış" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen falsus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fallere, fals- "yanılmak, hatalı olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

falya
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

"(gemide) su sızıntısına neden olan delik veya yarık" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1557]
falyası yer yer açılmış, su girür her sūdan. "topun ateşleme deliği" [ Kahane & Tietze, The Lingua Franca in the Levant, 1712]
zīrā barut dökünüb topların falyaları açılub askerin dahi nicesi yaralanmışdı

Köken

İtalyanca falla "yarık, çatlak, delik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca fallire "eksik ve hatalı olmak, bozulmak, falsolu olmak" fiilinden türetilmiştir.

Daha fazla bilgi için fay maddesine bakınız.


14.01.2015
famfatal

Fransızca femme fatale "ölümcül kadın" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca femme "kadın" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen femina sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca fatale "ölümcül" sözcüklerinin bileşiğidir.

familya

İtalyanca famiglia "aile" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince familia "hane halkı, iyal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince famulus "hizmetkâr, besleme" sözcüğünden türetilmiştir.

fan1

İngilizce fan "1. harman savurma aleti [esk.], 2. vantilatör, pervane" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince vannus "harman savurma aleti" sözcüğünden alıntıdır.

fan2

İngilizce fan "herhangi bir kişi veya grup veya akımın hayranı veya takipçisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fanatic sözcüğünün kısaltmasıdır.

fanatik

Fransızca fanatique "asabi, mutaassıp" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fanaticus "tapınağa ait olan, 'tanrı çarpmış', cezbeye tutulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fanum "tapınak" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.