fan2

falso

İtalyanca falso "hata, yanlış" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince aynı anlama gelen falsus sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince fallere, fals- "yanılmak, hatalı olmak" fiilinin geçmiş zaman fiil-sıfatııdır.

falya

İtalyanca falla "yarık, çatlak, delik" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük İtalyanca fallire "eksik ve hatalı olmak, bozulmak, falsolu olmak" fiilinden türetilmiştir.

famfatal

Fransızca femme fatale "ölümcül kadın" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca femme "kadın" (NOT: Bu sözcük Latince aynı anlama gelen femina sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca fatale "ölümcül" sözcüklerinin bileşiğidir.

familya

İtalyanca famiglia "aile" sözcüğünden alıntıdır. İtalyanca sözcük Latince familia "hane halkı, iyal" sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Latince famulus "hizmetkâr, besleme" sözcüğünden türetilmiştir.

fan1

İngilizce fan "1. harman savurma aleti [esk.], 2. vantilatör, pervane" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince vannus "harman savurma aleti" sözcüğünden alıntıdır.

fan2
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

fan kulüp [ Cumhuriyet - gazete, 1967]
Bu topluluğun İstanbul'da ve Türkiye'de tanınması için bir Fan Kulüp [ Cumhuriyet - gazete, 1988]
kavgacılıkta İngiliz 'fan'larından asağı kalmadıkları biliniyor.

Köken

İngilizce fan "herhangi bir kişi veya grup veya akımın hayranı veya takipçisi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fanatic sözcüğünün kısaltmasıdır.

Daha fazla bilgi için fanatik maddesine bakınız.

Benzer sözcükler

fan kulüp

Bu maddeye gönderenler

fanzin


08.09.2017
fanatik

Fransızca fanatique "asabi, mutaassıp" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince fanaticus "tapınağa ait olan, 'tanrı çarpmış', cezbeye tutulmuş" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince fanum "tapınak" sözcüğünden +ic° ekiyle türetilmiştir.

fanfar

Fransızca fanfare "gürültülü bando müziği" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca fanfaronnade "şatafat, pahalı ve gürültülü gösteriş" sözcüğünden türetilmiştir. Bu sözcük İspanyolca fanfarrón "şatafat meraklısı, gösterişçi kimse" sözcüğünden türetilmiştir. İspanyolca sözcük Arapça farfara(t) فرفرة z "(hayvan, özellikle tavus kuşu) tüylerini kabartma" sözcüğünden alıntıdır.

fanfinfon

"Fransızca konuşma sesi" Ses yansımalı sözcüktür.

fangri

Yeni Yunanca fangrí φαγγρί z "mercana benzer bir balık, sparus pagrus" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phágros φάγρος z "1. bileği taşı, 2. mercan balığı" sözcüğünden evrilmiştir.

fani

Arapça fny kökünden gelen fāni فانٍ z "ölen, ölümlü" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fanā فَنِا z "yok oldu, söndü" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.