farazî

fanzin

İngilizce fanzine "bir şarkıcı veya müzik grubu hayranlarının çıkardığı amatör dergi" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fan magazine deyiminden türetilmiştir.

far1

Fransızca phare "1. deniz feneri, 2. otomobil ışığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca pháros φάρος z "deniz feneri" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Pháros "İskenderiye açığında deniz feneriyle ünlü ada" özel adından türetilmiştir.

far2

Fransızca fard "gözkapağı boyası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca farder "makiyaj yapmak, yüzünü boyamak" fiilinin fiilden türetilmiş isimidir. Bu sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *farwidon "boyamak" biçiminden evrilmiştir.

faraş

Arapça frş kökünden gelen farāş فراش z "1. kelebek, 2. kürek kemiği, kafatasının yan kemiği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraşa فرش z "yaydı, açtı, döşedi" fiilinin fiˁāl vezninde meslek adııdır.

faraza

Arapça farḍan فرضاً z "farz olarak, kural veya varsayım gereği" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frḍ kökünden gelen farḍ فرض z "zorunlu kabul, yasa, varsayım" sözcüğünün zarfıdır.

farazî
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

Yeni Osmanlıca: [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
farazī: İtibarî. Yeni Osmanlıca: faraziyat [ Şemseddin Sami, Kamus-ı Türki, 1900]
farazīyāt: ... farz ve takdir üzerine mebni olan şeyler. Yeni Osmanlıca: faraziye "teori" [ Sami Paşazade Sezai, Bütün Eserleri, 1908]
bu faraziyenin husūlünü memleketin saˁādeti nokta-i nazarından temennī ederiz.

Köken

Arapça faraḍī فَرَضى z "farza dair, farzî" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça frḍ kökünden gelen faraḍ فَرَض z "zorunlu kabul, yasa, varsayım" sözcüğünün nisbet halidir.

Daha fazla bilgi için farz maddesine bakınız.

Ek açıklama

Karş. Arapça faraḍī "feraiz ilminde uzman kişi, miras hukukçusu". "Teori, teorik" anlamına gelen türevler Yeni Osmanlıcadır.

Benzer sözcükler

farazî, faraziyat


10.01.2018
farbala

Fransızca falbala "süsleme amacıyla kullanılan geniş kurdele" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Provansal dilinde aynı anlama gelen farbella sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcüğün kökeni belirsizdir.

fare

Arapça fAr kökünden gelen faˀra(t) فأرة z "dişi fare veya tek bir adet fare" veya Arapça faˀr فأر z "fare (kollektif isim)" sözcüğünden alıntıdır.

farenjit

Fransızca pharyngite "boğaz enfeksiyonu" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phárynks, pharyng- φάρυνξ, φαρυγγ- z "boğaz" sözcüğünden +itis ekiyle türetilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰer-² "delmek" biçiminden türetilmiş olabilir; ancak bu kesin değildir. (Kaynak: Watkins, American Heritage Dict. of Indoeuropean Roots sf. 10.)

farfara

İtalyanca farfalla "geveze ve akılsız kimse" sözcüğü ile eş kökenlidir.

fariğ

Arapça frġ kökünden gelen fāriġ فارغ z "boşlamış, (dertten ve zahmetten) kurtulmuş, azade" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraġa فَرَغَ z "boşalttı, feragat etti, özgür kaldı" fiilinin fāˁil vezninde etken fiil sıfatııdır.