farz

fariza

Arapça frḍ kökünden gelen farīḍa(t) فريضة z "farz olan şey, dini ödev" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḍa فَرَضَ z "belirledi, kural koydu" fiilinin faˁīlā(t) vezninde sıfat dişilidir.

fark

Arapça frḳ kökünden gelen farḳ فرق z "1. ayrılma, ayrışma, ayırt etme, 2. ayrım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

farmakoloji

Fransızca pharmacologie "ilaç bilimi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Eski Yunanca phármakon φάρμακον z "ilaç" sözcüğünden türetilmiştir.

farmason

Fransızca franc maçon "mason" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca franc "serbest, özgür" ve Fransızca maçon "duvarcı" sözcüklerinin bileşiğidir.

fars

Fransızca farce "1. oyunların sahne aralarına eklenen halk tipi diyalog, 2. kaba güldürü" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca farcir "doldurmak, dolma yapmak" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince farcire, farct- "tıkmak, doldurmak" fiilinden evrilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰr̥kʷ-i̯e- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰrekʷ- "tıkmak, sıkmak, boğmak, kalabalık etmek" kökünden türetilmiştir.

farz
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Aşık Paşa, Garib-name, 1330]
bu sözler (...) farż u vācibdür bize [gerekli ve zorunludur]

Köken

Arapça frḍ kökünden gelen farḍ فَرْض z "1. kertik, çentik, 2. gerek, gereklilik, dini ve ahlaki zorunluluk, 3. mantıki gereklik, varsayım" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḍa فَرَضَ z "1. kertti, 2. gerektirdi" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Ek açıklama

Anlam yelpazesi için karş. kert-, gerek. • Arapça sözcük Aramice/Süryanice pirṣah פּׅרְצָה "gedik, geçit" ve belki paraṭ פָרַט "yarmak, ayırmak" fiili ile ilişkilidir.

Benzer sözcükler

bilfarz, farz etmek, farzımuhal

Bu maddeye gönderenler

faraza, farazî, fariza, mefruz


22.04.2015
fas

Fransızca face "yüz, cephe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince aynı anlama gelen facies sözcüğünden evrilmiştir.

fasafiso

Arapça fsfs kökünden gelen fasāfis فسافس z "haşerat" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fisfisa(t) فسفسة z "haşere, böcek, özellikle tahta kurusu" sözcüğünün faˁālil vezninde murabba (dörtlü) çoğuludur.

fasarya

(NOT: Yeni Yunanca fasaría φασαρία z "gürültü, patırtı, kargaşa" sözcüğünden alıntıdır. ) Yunanca sözcük İtalyanca fesseria "aptallık, geri zekalılık" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük İtalyanca fesso "aptal, yarım akıllı" sözcüğünden türetilmiştir. İtalyanca sözcük Latince fessus "1. arık, yorgun, bitkin, 2. hasta, bunak" sözcüğünden evrilmiştir.

fasat

Fransızca façade "bina cephesi" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca facciata "yüz, cephe" sözcüğünden alıntıdır.

faseta

Fransızca facette "traş edilmiş elmas yüzü, cephe" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca face "yüz, cephe" sözcüğünden türetilmiştir.