fasulye

fasile

Ar faṣīla(t) فصيلة z [#fṣl faˁīlā(t) sf. fem.] grup, zümre, aile, kabile Ar faṣala فصل zböldü

fasilite

İng facility 1. kolaylık, 2. müşteriye veya kamuya kolaylık sağlamak için yapılan düzenleme Lat facilitas Lat facilis yapılabilir olan, kolay +itas Lat facere, fact- yapmak

fasit

Ar fāsid فاسد z [#fsd fāˁil fa.] fesat eden, bozan, bozuk Ar fasada فَسَدَ zbozuldu, ziyan oldu

fason

Fr façon 1. yapım, imalat, 2. yapış şekli, usul, racon << Lat factio yapım Lat facere yapmak +(t)ion

fast-food

İng fast-food hızlı yemek büfesi § İng fast hızlı (<< Ger *fastu- pek, sağlam, katı << HAvr *pHst- (*past-) a.a. ) İng food yemek (<< Ger *fōd a.a. << HAvr *poh₂-t- (*pō-t-) a.a. )

fasulye

[ İstanbul Mahkemesi 121 no. Şeriye Sicili, 1816]
Panasoğlu Andon ve Fasulyaci Mıgırdiç ve Güllabioğlu Aritun [ Artin Hindoğlu, Hazine-i Lugat, 1831]
Haricot [Fr.]: fasulya (...) Faséole [Fr.]: fasulya, böyrülce [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
fasulya: Lobya. Ayşekadın fasulyası, çalı fasulya.

Yun fasúlia φασούλια z [çoğ.] Yun fasúli(on) φασούλι zmalum sebze, phaseolus vulgaris << EYun phásēlos φάσηλος zbaklagillerden ufak taneli bir bitki, fiğ, vicia sativa +ion

Not: 19. yy'dan önce börülce ve Ar lūbiya biçimleri görülür. Çoğu sebze ve balık adında olduğu gibi Yunancadan çoğul biçim alınmıştır. • Bugünkü fasulye türlerinin çoğu Amerika kökenlidir. Antik çağda aynı adla anılan Ortadoğu kökenli sebze ayrı bir cinstir.

Benzer sözcükler: fasulyeden


14.11.2017
faş

Fa fāş فاش zaşikâr, açığa çıkmış ≈? Ar faşw فشو z [#fşw faˁl msd.] (sır) açığa çıkma, yayılma

faş2

onom şiddetli su çarpma sesi

faşing

Alm Fasching Almanya'nın Katolik bölgelerinde Paskalya orucundan önceki salı günü kutlanan karnaval << EYAlm vast-schanc «oruç dökmecesi», oruç öncesi içki veya yemek saçma [mod. Fast-Schenke]

faşizan

Fr fascisant Faşizme eğilimli Fr fascisme Faşist +ent°

faşizm

Fr fascisme İt fascismo İtalya'da Mussolini tarafından kurulan siyasi hareket (İlk kullanım: 1919 İt.) İt fascio demet, sıkıca birbirine bağlı grup, çete +ism° << Lat fascis 1. demet, 2. eski Roma'da otorite simgesi olarak taşınan çubuk demetine sarılı balta