fay

faul

İngilizce foul "1. çirkin, pis, iğrenç, 2. sporda kural dışı hareket" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Germence yazılı örneği bulunmayan *ful- "pis, kokmuş" biçiminden evrilmiştir. Bu sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *puH-lo-s (*pū-lo-s) biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *puH- (*pū-) "çürümek, kokuşmak" kökünden türetilmiştir.

fauna

Yeni Latince fauna "biyolojide hayvanlar alemi" sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Latince fauna "hayvanlar, davar" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince faunus "mitolojide hayvanlar tanrısı" sözcüğünün çoğuludur. Bu sözcük Latince fauere "bereket vermek, bereketli olmak" fiilinden türetilmiştir.

fav

İngilizce fav "(sosyal medyada) beğenme" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce favorite "favori, beğenilen, gözde" sözcüğünün kısaltmasıdır.

fava

Yeni Yunanca fáva φάβα z "bakla" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen phába φάβα z sözcüğünden alıntıdır.

favori

Fransızca favori "1. tercih edilen, gözde, 2. yanak sakalı, 3. kazanması beklenen yarışmacı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük İtalyanca favorito "tercih edilen, gözde" sözcüğü ile eş kökenlidir. Bu sözcük Latince favor "beğenme, alkış" fiilinden türetilmiştir. Latince fiil Latince favere "tarafını tutmak, desteklemek" fiilinden +or ekiyle türetilmiştir. Latince fiil Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰh₂u-eh₁- (*bʰaw-ē-) "saymak, saygı göstermek, onurlandırmak" biçiminden evrilmiştir.

fay
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Dergisi, 1943]
fay [ Milliyet - gazete, 1953]
zelzele sahilden geçen bir fay hattı üzerinde tesirini göstermiş

Köken

Fransızca faille "1. hata, eksik, bozukluk, 2. yarık, çatlak, jeolojide yer kabuğu yarığı" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Fransızca faillir "eksik veya hatalı olmak, yetmemek" fiilinden türetilmiştir. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen fallere, fals- fiilinden evrilmiştir.

Daha fazla bilgi için falso maddesine bakınız.

Bu maddeye gönderenler

falya


14.08.2017
fayans

Fransızca faïence "çömlek üzerine işlenen bir tür sır ve bu yöntemle imal edilen eşya" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Faenza "İtalya'da bir kent" özel adından türetilmiştir.

fayda

Arapça fyd kökünden gelen fāˀida(t) فائدة z "yararlanma, kazanç, ası" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fāda فَادَ z "yararlandı" fiilinin fāˁila(t) vezninde etken fiil sıfatı dişilidir.

fayrap

İngilizce fire up "«ateşi artır!», buharlı gemilerde hız emri" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce fire "ateş" (NOT: Bu sözcük Eski İngilizce aynı anlama gelen fýr sözcüğünden evrilmiştir. Eski İngilizce sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fūri- biçiminden evrilmiştir. Germence biçim Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *péh₂wr̥ (*pā́wr̥) biçiminden evrilmiştir. ) ve İngilizce up "yukarı hareket bildiren edat" sözcüklerinin bileşiğidir.

fayton

Fransızca phaéton "kiralık at arabası" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Phaëton "mitolojide Helios'un at arabasını ödünç alıp deviren oğlu" özel adından türetilmiştir.

faz

Fransızca phase "evre, özellikle ayın evreleri" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Yeni Latince phasis "ayın evresi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Eski Yunanca phásis φάσις z "ışıma" sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük Eski Yunanca phaínō, pha- φαίνω, φα- z "ışımak, aydınlanmak" fiilinden +sis ekiyle türetilmiştir.