fecir

fazla

Arapça fḍl kökünden gelen faḍla(t) فضلة z "ölçünün üzerinde olan şey, artık, ekstra" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḍala فَضَلَ z "arttı, aştı, çok oldu, çok geldi, üstün idi" fiilinin faˁla(t) vezninde ismi merresidir.

fe+

Arapça fa ف z "için, uğruna (edat)" parçacığından alıntıdır.

fecaat

Arapça fcˁ kökünden gelen facīˁa(t) فجيعة z "acı veren olay, musibet, trajedi" sözcüğünden alıntıdır.

fecayi

Arapça fcˁ kökünden gelen facāˀiˁ فجائع z "facialar" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facīˁa(t) sözcüğünün fawāˁil vezninde çoğuludur.

feci

Arapça fcˁ kökünden gelen facīˁ فجيع z "elemli, ıstırap veren" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça facaˁa فَجَعَ z "acı verdi, canını yaktı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

fecir
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ İrşadü'l-Mülûk ve's-Selâtîn, 1387]
İrte namāzınıŋ evvel vaḳtı, kaçan kim ikinç, fecr çıksa

Köken

Arapça fcr kökünden gelen facr فجر z "gün doğumundan önceki aydınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facara فجر z "deldi, yardı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

Benzer sözcükler

fecr-i ati

Bu maddeye gönderenler

fücur, velfecri


22.12.2014
feçes

İngilizce faeces "tıpta dışkı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince faeces sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince faex "tortu, özellikle şarap tortusu, posa" sözcüğünün çoğuludur.

feda

Arapça fdy kökünden gelen fadāˀ فَِدَاء z "1. kurtulmalık, fidye, bedel, 2. (bir şey uğruna) bedel ödeme, feda etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fadā فَدَا z "feda etti, bedel ödedi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

federasyon

Fransızca fédération "ittifak, özerk birimlerden oluşan örgüt veya devlet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince foederatio "ittifak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foedus, foeder- "ittifak, sözleşme, ant" sözcüğünden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰoi̯dʰ-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰei̯dʰ- "güvenmek" kökünden türetilmiştir.

feedback

İngilizce feedback "geri besleme, elektronikte bir kavram (1920), psikoloji ve idari bilimlerde bir kavram (1943)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce feed "beslemek" ve İngilizce back "geri" sözcüklerinin bileşiğidir.

fehim

Arapça fhm kökünden gelen fahm فهم z "anlama, kavrama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı, kavradı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.