feedback

feci

Arapça fcˁ kökünden gelen facīˁ فجيع z "elemli, ıstırap veren" sözcüğünden türetilmiştir. Arapça sözcük Arapça facaˁa فَجَعَ z "acı verdi, canını yaktı" fiilinin faˁīl vezninde sıfatıdır.

fecir

Arapça fcr kökünden gelen facr فجر z "gün doğumundan önceki aydınlık" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça facara فجر z "deldi, yardı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

feçes

İngilizce faeces "tıpta dışkı" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük Latince faeces sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince faex "tortu, özellikle şarap tortusu, posa" sözcüğünün çoğuludur.

feda

Arapça fdy kökünden gelen fadāˀ فَِدَاء z "1. kurtulmalık, fidye, bedel, 2. (bir şey uğruna) bedel ödeme, feda etme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fadā فَدَا z "feda etti, bedel ödedi" fiilinin fiˁāl vezninde masdarıdır.

federasyon

Fransızca fédération "ittifak, özerk birimlerden oluşan örgüt veya devlet" sözcüğünden alıntıdır. Fransızca sözcük Latince foederatio "ittifak" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince foedus, foeder- "ittifak, sözleşme, ant" sözcüğünden +(t)ion ekiyle türetilmiştir. Latince sözcük Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰoi̯dʰ-o-s biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *bʰei̯dʰ- "güvenmek" kökünden türetilmiştir.

feedback
Tarihçe (tespit edilen en eski Türkçe kaynak ve diğer örnekler)

[ Cumhuriyet - gazete, 1971]
tıpkı elektronik makinelerde 'feedback' sisteminin yaptığını yapabilmesi

Köken

İngilizce feedback "geri besleme, elektronikte bir kavram (1920), psikoloji ve idari bilimlerde bir kavram (1943)" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce feed "beslemek" ve İngilizce back "geri" sözcüklerinin bileşiğidir.

Daha fazla bilgi için bek maddesine bakınız.


20.02.2018
fehim

Arapça fhm kökünden gelen fahm فهم z "anlama, kavrama" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fahama فَهَمَ z "anladı, kavradı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır.

fehva

Arapça fḥw kökünden gelen faḥwā فحوىٍ z "anlam, meal, anlamlı söz" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faḥā "kastetti, anlam ifade etti" fiilinden türetilmiştir.

fek

Arapça fkk kökünden gelen fakk فكّ z "kırma, keserek açma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça fakka فكّ z "kırdı, keserek açtı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. (NOT: Bu sözcük Aramice/Süryanice aynı anlama gelen #pkk פככ z kökü ile eş kökenlidir. )

felah

Arapça flḥ kökünden gelen falāḥ فلاح z "refah, rahatlık, huzur, kurtuluş" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça falaḥa فَلَحَ z "kurtuldu, rahata erdi" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

felaket

Arapça falak فلك z "felek" sözcüğünden türetilmiştir.