felç

fehim

Ar fahm فهم z [#fhm faˁl msd.] anlama, kavrama Ar fahama فَهَمَ zanladı, kavradı

fehva

Ar faḥwā فحوىٍ z [#fḥw] anlam, meal, anlamlı söz Ar faḥā kastetti, anlam ifade etti

fek

Ar fakk فكّ z [#fkk faˁl msd.] kırma, keserek açma Ar fakka فكّ zkırdı, keserek açtı (≈ Aram #pkk פככ za.a. )

felah

Ar falāḥ فلاح z [#flḥ faˁāl msd.] refah, rahatlık, huzur, kurtuluş Ar falaḥa فَلَحَ zkurtuldu, rahata erdi

felaket

Ar falak فلك zfelek

felç

[ Hızır Paşa, Müntehab-ı Şifa, <1400]
fālic getürmek ... fālic renci [ Yadigâr-ı İbni Şerif, <1421?]
fālic bir illetdir kim başdan iner yüreğe dökülür kişiniŋ bir yanı dutulur [ Ahmed Vefik Paşa, Lehce-ı Osmani, 1876]
felc: Yarımca illeti, vücudun yarısı tutulma, fālic olma.

Ar falc/fālic فالج z [#flc faˁl msd.] 1. yarım baş ağrısı, migren, 2. gövdenin yarısını etkileyen inme, hemipleji Aram phāləg פָלְג zmigren, felç EYun plēgía / ʰēmiplēgía πληγία/εμιπληγία zinme, felç EYun plḗssō, plēg- πλήσσω, πληγ- zvurmak, çalmak, darp etmek HAvr *pleh₂k- (*plāk-) vurmak, çalmak

Not: El-Cevalihi'ye göre Arapça tıp terimi Süryaniceden alınmıştır. Süryanice/Aramice sözcük EYun ʰēmikranía "yarım baş ağrısı, migren" ve ʰēmiplēgía "yarım felç" karşılığıdır. Muarrab sf. 114, Fraenkel sf. 263. • Aynı HAvr kökten Lat plāga > İng plague "salgın hastalık, veba".

Benzer sözcükler: çocuk felci, felçli

Bu maddeye gönderenler: apopleksi, hemipleji, mefluç, parapleji


31.05.2021
feldmareşal

Alm Feld-Marschall Alman ordusunda bir rütbe § Alm Feld düz arazi, savaş alanı (<< Ger *felthu- düzlük, alan << HAvr *pelh₂-to-s (*pel-to-s) HAvr *pelh₂-¹ (*pel-) yayılmak ) Alm Marschall mareşal

feldspat

Alm Feldspath alüminyum silikat içeren bir tür kayaç § Alm Feld düz arazi, alan Alm Spath alçıtaşı

felek

Ar falak فلك z [#flk faˁal ] 1. çark, 2. yıldızların döner küresi, 3. talih, baht Aram pelekā פלכא zçark, çıkrık (≈ Fen pelekum yün eğirme çıkrığı ≈ Akad palāku dönme, çevirme )

fellah

Ar fallāḥ فلّاح z [#flḥ faˁˁāl mesl.] çiftçi, toprak işçisi Ar falaḥa فَلَحَ zyardı, toprağı sürdü

fellasyo

İng/Lat fellatio emme Lat fēlare/fellare emmek +(t)ion << HAvr *dʰeh₁(i̯)-léh₂- (*dʰē(i̯)-lā́-) HAvr *dʰeh₁(i̯)- (*dʰē(i̯)-) emmek, emzirmek