ferdi kadıoğlu

ferağ

Arapça frġ kökünden gelen farāġ فَراغ z "1. boşaltma, boş olma, serbest olma, 2. boşluk, vakum" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraġa فَرَغَ z "boşalttı, tüketti, feragat etti" fiilinin faˁāl vezninde masdarıdır.

ferah

Arapça frḥ kökünden gelen faraḥ فرح‎ z "gönül açıklığı, rahatlık, huzur" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *frāh biçiminden alıntıdır. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde frātha- "açık, geniş" sözcüğü ile eş kökenlidir. (NOT: Avestaca sözcük Sanskritçe aynı anlama gelen prāthu sözcüğü ile eş kökenlidir. )

feraset

Arapça frs kökünden gelen firāsa(t) فِراسة z "(görüş veya kavrayışta) uyanık olma" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Aramice/Süryanice pəraş פְּרַשׁ z "ayırt etmek, aymak, kavramak" fiili ile eş kökenlidir.

ferç

Arapça frc kökünden gelen farc فرج z "1. açıklık, apış, 2. özellikle dişilik organı" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraca فرج z "yardı, ayırdı" fiilinin faˁl vezninde masdarıdır. Bu sözcük Arapça aynı anlama gelen faraḳa sözcüğü ile eş kökenlidir.

ferda

Farsça fardā فردا z "1. gün doğumu, şafak, 2. yarın" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen fratāg sözcüğünden evrilmiştir.

ferforje

Fransızca fer forgé "dövme demir" deyiminden alıntıdır. Fransızca deyim Fransızca fer "demir" (NOT: Bu sözcük Latince ferrum "demir" sözcüğünden evrilmiştir. ) ve Fransızca forger "demiri döverek şekil vermek" sözcüklerinin bileşiğidir.

feri

Arapça farˁī فرعى z "ikincil, derivatif" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça frˁ kökünden gelen farˁ فرع z "dallanma, dal" sözcüğünün nisbet halidir.

feribot

İngilizce ferryboat "yolcu ve araç taşıyan tekne" sözcüğünden alıntıdır. İngilizce sözcük İngilizce ferry "iletmek, taşımak" (NOT: Bu sözcük Germence aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *fārjan fiilinden türetilmiştir. Germence fiil Hintavrupa Anadilinde aynı anlama gelen yazılı örneği bulunmayan *por-éi̯e- biçiminden evrilmiştir. Bu biçim Hintavrupa Anadilinde yazılı örneği bulunmayan *per-¹ "geçmek" kökünden türetilmiştir. ) ve İngilizce boat "gemi" sözcüklerinin bileşiğidir.

ferik

Arapça frḳ kökünden gelen farīḳ فريق z "askeri birlik, müfreze, bölük" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça faraḳa فَرَقَ z "ayırdı" fiilinden alıntıdır.

ferisi

Fransızca pharisée veya İngilizce pharisee "sofu ve kuralcı kimse, özellikle İsa zamanında sofu Yahudi" sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Latince aynı anlama gelen pharisaeus sözcüğünden alıntıdır. Latince sözcük Eski Yunanca aynı anlama gelen pharisaíos sözcüğünden alıntıdır. Yunanca sözcük İbranice pərūşīm פְּרוּשִׁים z "«seçkinler», a.a." sözcüğünden alıntıdır. İbranice sözcük İbranice pārūş פָּרוּשׁ z "seçkin" sözcüğünün çoğuludur. İbranice sözcük İbranice ve Aramice/Süryanice #prş פ‎ר‎‎ש z "1. yaymak, açmak, 2. seçmek, ayırmak" kökünden türetilmiştir.

feriştah

Farsça firişte فرشته z "elçi, melek" sözcüğünden alıntıdır. Farsça sözcük Orta Farsça aynı anlama gelen frēştag veya hrēştag sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Avesta (Zend) dilinde fraēşta- "elçi" sözcüğünden alıntıdır.