ferisi

ferda

Fa fardā فردا z1. gün doğumu, şafak, 2. yarın << OFa fratāg a.a.

ferforje

Fr fer forgé [pp.] dövme demir § Fr fer demir (<< Lat ferrum demir ) Fr forger demiri döverek şekil vermek

feri

Ar farˁī فرعى z [nsb.] ikincil, derivatif Ar farˁ فرع z [#frˁ faˁl msd.] dallanma, dal

feribot

İng ferryboat yolcu ve araç taşıyan tekne § İng ferry iletmek, taşımak (Ger *fārjan a.a. << HAvr *por-éi̯e- a.a. HAvr *per-¹ geçmek ) İng boat gemi

ferik

Ar farīḳ فريق z [#frḳ faˁīl sf.] askeri birlik, müfreze, bölük Ar faraḳa فَرَقَ zayırdı

ferisi

[B&T 1998]
bu dönemde bilebildiğimiz en önemli topluluklar saddukiler, ferisiler, zelotlar ve esseniler’dir.

Fr pharisée İng pharisee sofu ve kuralcı kimse, özellikle İsa zamanında sofu Yahudi Lat pharisaeus a.a. EYun pharisaíos a.a. İbr pərūşīm פְּרוּשִׁים z [çoğ.] «seçkinler», a.a. İbr pārūş פָּרוּשׁ zseçkin İbr/Aram #prş פ‎ר‎‎ש z1. yaymak, açmak, 2. seçmek, ayırmak

 mefruşat

Not: Aynı Sami kökünden Ar #frş فرش "yaymak, açmak".


14.01.2018
feriştah

Fa firişte فرشته zelçi, melek << OFa frēştag/hrēştag a.a. Ave fraēşta- elçi

ferman

Fa farmān فرمان zbuyruk, hüküm, hükümdar iradesi << OFa framān a.a. << EFa fra-mānā- buyruk ≈ Ave fra-mainya- egemenlik, iktidar, irade Ave fra+ mainyu- düşünce, akıl

fermante

Fr fermenter [den.] mayalanmak, mayalandırmak Lat fermentum maya Lat fervere kaynamak, mayalanmak +ment° << HAvr *bʰrewh₁- (*bʰrew-) kaynamak, pişmek

fermene

İt paramano yen, giysi yenine yapılan büzgülü işleme § İt para+ koruyan İt mano el

fermiyum

YLat fermium bir element (İlk kullanım: 1955 A. Ghiorso, Amer. fizikçi.) öz Enrico Fermi İtalyan fizikçi (1901-1954) +ium